Forbedring af konditionstal i BIP-testen | Træningsprogram

 • STX 3.g
 • Idræt C
 • 10
 • 14
 • 5121
 • PDF

Rapport: Forbedring af konditionstal i BIP-testen | Træningsprogram

Rapport med et træningsprogram til forbedring af konditionstal i bip-testen.

I opgaven kommer eleven også ind på nogle folkesygdomme.

Indhold

Folkesygdom
Type 2 diabetes
Hjertekarsygdomme
Knogleskørhed (osteoporose)
Forebyggelige kræftsygdomme
Psykiske lidelser
Kredsløbskondition
Stofskiftekondition
Træningsprogram:
Formål
Målsætning
Tryghedsmål
Realistisk mål
Barrierebrydende mål
Valg af træningsform/idrætslige forudsætninger
Belastningsgrad/træningsfrekvens
Motivations faktorer/variation
Afsluttende evaluering

Uddrag

1:
Når man snakker om sygdomme, er det vigtigt at huske på, at både biologiske forudsætninger, levevilkår og livsstil har indflydelse på, hvilke sygdomme man bliver ramt af. Det er umuligt at ændre på ens biologiske forudsætninger Levevilkår kan man kun ændre i meget begrænset omfang, mens livsstil er noget man vælger selv. I nutidens Danmark opererer man med nogle typiske livsstilssygdomme. Her kan nævnes diabetes type 2, hjertekarsygdomme, forebyggelige ...

---

2 og 3:
Lærebogen C – det er idræt skelner mellem to former for træningsmetoder – aerob træning og anaerob træning. Anaerob træningen anvendes kun i idrætsgrene hvor man meget kortvarig arbejder. Fx i fodbold anvendes anaerob træning i form af træning af den maksimale hurtighed, træning af accelerationen, samt træning af den funktionelle hurtighed. Jeg ved af egne erfaringer at tre former for træning bør indgå som et væsentligt element i træningen i en hver fodboldklub, og er, hvis den gennemføres rigtigt ikke mælkesyredannende. De enkelte spilleres hurtighed kan have stor betydning for en kamps udfald. Da kravet til maksimal hurtighed oftest er under 5 sekunders varighed, bør hurtighedstræningen bestå af korte, meget intensive arbejdsperioder (95 - 100%). Anaerob træning anvendes også i flere atletikgrene. Alle tilfældes når intensiteten er maksimal, og arbejdet varer under 2 minutter, er det de anaerobe processer, der leverer det meste af energien til musklerne. Anaerob træning har ikke været en del af mit træningsprogram, da jeg ikke ser det som den form for træning man bør anvende med henblik mod en bip-test. Der er i stedet gjort brug af aerobtræningsformen. Aerob træning er kroppens evne til at præstere arbejde ved hjælp af energi som leveres af de iltkrævende processer i musklerne. Jo bedre ens evne til at præstere aerobt arbejde... Køb adgang for at læse mere

Forbedring af konditionstal i BIP-testen | Træningsprogram

[5]
Bedømmelser
 • 22-08-2011
  rigtig god som hjælp, kan anbefales.
 • 16-04-2010
  Fin opgave - god inspiration
 • 24-11-2012
  FIn opgave! Kan anbefales !
 • 21-02-2011
  den er okay..............