SRP: The Beatles: A Day in Life, Love Me Do i Musik og Engelsk

 • STX 3.g
 • SRP (Engelsk A, Musik A)
 • 7
 • 22
 • 7264
 • PDF

SRP: The Beatles: A Day in Life, Love Me Do i Musik og Engelsk

SRP'et giver først en redegørelse for 60'erne og deres indspilningsmetoder, og derefter fortælles der kort om de 4 Beatles-drenge og så kort om deres historie.

Opgaven indeholder en musisk analyse af "Love Me Do", samt tekstanalyse af samme, og derefter en musisk analyse af "A Day in The Life" og tekstanalyse. Slutteligt foretager jeg en sammenligning af de to musiknumre.

Studienets kommentar

Ingen indledning - virker forvirrende.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

English Abstract 3
60'erne 4
Drengene fra Liverpool 6
John Winston (Ono) Lennon 6
James Paul McCartney 6
Ringo Starr (Richard Starkey) 7
George Harold Harrison 7
Gruppens historie 8
Kort oversigt over The Beatles' perioder 9
Lennon og McCartneys sangskriveri 10
Analyse af Love Me Do 11
Form 11
Musikken 12
Tekstanalyse 13
Analyse af A Day in the Life 14
Form 14
Musikken 15
Tekstanalyse 17
60'ernes indspilningsmetoder 18
Udvikling i tekst og musik 19
Udvikling i forhold til samfundet 20
Perspektivering 21
Litteraturliste 22

Uddrag

The Beatles:
"60'erne:
2. verdenskrig sluttede i Europa i 1945. En verdensdel lå stort set i ruiner. Det er i krigens afslutning, at man skal finde begyndelsen til den udvikling, som sidenhen ender i det berømte ungdomsoprør. Tidsrummet fra 1945 - 1970 er tre årtier med kolossale omvæltninger.

Man kan sige, at Europa udvikler sig fra delvis ruin til et moderne velfærdssamfund, og det er jo indlysende, at en sådan udvikling har stillet store krav til disciplin og organisation. Krigsgenerationens børn voksede op med rationering og blev unge i velfærdssamfundets overflod. Hele udviklingsforløbet krævede autoritet og blev styret med fast hånd i samfundet, såvel som i familien.

Fra midt i 50'erne og ind i 60'erne ruller køleskabe, biler, Radio & TV ud af fabrikkerne. Man har været igennem 15 til 20 fattige år, men nu skal der tages revanche. Forældregenerationen er tilfreds og vil bevare det hele som det er, men de unge aner uråd og vil ændre.

De første tegn på oprør kommer i musikken. Den er langhåret og alt for høj. Den handler om kærlighed, den foragter krigen (Den Kolde Krig / Vietnamkrigen) og fortæller med enkelte, præcise strofer om velfærdssamfundets bagside.

Dens budskab er "Peace, love and harmony". Musikken bliver en af igangsætterne for ungdomsoprøret, der kulminerer i 1968 med det historiske "Studenteroprør". 1960'erne bliver et forandringens årti, ikke blot politisk, men også på en helt række andre områder. Ungdommen eksperimenterer med farvet, spraglet og fri påklædning. Alkohol bliver suppleret med bevidsthedsudvidende stoffer som hash og LSD. Kristendommen får konkurrence fra østens religioner.

Musikken udvikler sig så hurtigt, at det er svært at følge med på alle fronter. Men ét band "åbner ballet" og spiller med gennem hele det "Herrens årti" - 1960'erne.

The Beatles' landvinger var så åbenlyst blændende, at kun få har stillet sig tvivlende. Der er næsten universel enighed om dem: De var langt den bedste popgruppe nogensinde! Deres musik berigede millioner af menneskers liv. Men hvor The Beatles er overgået til gudeverdenens vedvarende respekt, er tresserne, som gruppen var snævert forbundet med, nu blevet en slagmark, hvor ingen er enige. Tresserne er den dunkleste periode i vort århundrede.

Starten af tresserne var fattigdom og arbejdsløshed, men The Beatles lod sig ikke slå ud, og fortsatte med at lyde sorgløs i radioernes højtalere, mens man i alle andre kroge af medierne skændtes om perioden, som fødte dem. The Beatles og tresserne er så tæt sammenknyttede, at de helt sikkert har reflekteret hinandens flertydighed.

Blues, Rock & roll, rhythm & blues var de genre, som inspirerede Beatles-drengene mest. Liverpool var dengang Europas måske mest centrale havneby, når det drejede sig om kontakten til USA, og musikken (som ingen andre europæere kendte til dengang) kom dertil via havnen.

De sorte sangeres, instrumentalisters, sangskriveres og produceres indflydelse på dem var grundlæggende for deres tidlige karriere. Dét, der fascinerede The Beatles – mens de samtidig dyrkede deres kommende kreativitet – var at lytte til, hvordan alle elementerne arbejdede sammen: ord, melodi, stemmer, instrumenter, arrangement, produktion osv.

De unge indså nu, at deres forældres tro var forældet, og at der ingen mening var i at udskyde fornøjelserne, da denne verden var den eneste, de nogensinde kom til at kende. The Beatles' liv og arbejde er et perfekt eksempel på den postkristne dyrkelse af nuet. Idet The Beatles fuldstændig mangler den ordsprogsagtige visdom i popmusikken fra før 1963. Deres tidlige sange er sorgløse, folkelige, umiddelbare og opsigtsvækkende.

De var skrevet af personer, der ingen respekt havde for alder og erfaring, men kun var interesseret i øjeblikkets spænding, lyst og skuffelse. At leve i nuet var da også en central del for tressernes kultur. At leve i nuet var også det princip, som Beatles-drengene brugte, når de skulle skrive og indspille sange. De ville sjældent lære et nyt instrument at kende, de ville bare hurtigt udtrykke sig på det, uden rigtig at vide noget om det.

Da det kom til deres studiekarriere ville de ikke vente for lang tid, når der skulle indspilles, for det dræbte den spontanitet, de vurderede så højt, og satte dem tilbage til deres forældres tålmodige og langsomme verden. Det hele skulle helst ske her og nu.

I løbet af tresserne begyndte flere kvinder at få arbejde, og familier fik derfor også flere penge mellem hænderne. Tresserne var vidne til et skift fra er samfund der skrøbeligt blev hold sammen af en svækket tro, til en hurtigt afsocialiserende masse af grupper og individer, der næsten kun var forenet af et ønske om hurtig tilfredsstillelse. Fra en beskyttet opfattelse af enighed, hierarki og faste værdier til en periode med mangfoldige synspunkter og udjævnede normer. Fra en naiv verden med tålmodig udsættelse og en målelig fremgang til en grådig samtidighed med larmende nyheder og opsigtsvækkende politik... Køb adgang for at læse mere

SRP: The Beatles: A Day in Life, Love Me Do i Musik og Engelsk

[3]
Bedømmelser
 • 24-05-2012
  Givet af 3.g'er på STX
  rigtig god ......,,,,jdjgg
 • 04-02-2012
  Givet af 3.g'er på STX
  God opgave, nem at læse
 • 06-03-2011
  Givet af 2.g'er på STX
  God og brugbar opgave.

Materialer relateret til SRP: The Beatles: A Day in Life, Love Me Do i Musik og Engelsk.