Rapport om Solens diameter og døgnets længde

  • STX 1.g
  • Fysik C
  • 12
  • 7
  • 2570
  • PDF

Rapport om Solens diameter og døgnets længde

Formålet med forsøget er at bestemme Solens diameter og døgnets længde.

Opgaven indeholder et udførligt teoriafsnit om Jorden, Månen og Solen. I den forbindelse beskrives også Jordens rotation, Keplers love samt universets skabelse, herunder Big Bang-teorien og Hubbles lov.

Selve rapportens omdrejningspunkt er dog et forsøg, hvor formålet er at bestemme Solens diameter og døgnets længde.

De grundlæggende principper bag forsøget om solens diameter og døgnets længde forklares derfor ligeledes grundigt.

Herudover indgår materialeliste, udførelse, data, databehandling og konklusion også i opgaven, som forhåbentlig kan tjene som inspiration.

Studienets kommentar

Flot rapport. Der mangler dog et afsnit om fejlkilder.

Indhold

Formålet
Indledning
Teori til forsøget
Materialer
Udførelse
Data
Databehandling
Konklusion

Uddrag

Materialer:
Et plakatrør
Et stativ
Millimeterpapir
Lineal
Blyant
Mobiltelefon (som tidtager)
Solen

Udførelse:
Vi tog et plakatrør, hvor der i rørets ene ende blev tapet millimeterpapir på til at dække hullet. I den anden ende var der et plastiklåg, som der blev prikket et lille hul i, således at Solens stråler kunne komme igennem. Vi tog nu et stativ i hånden og gik ned i gymnasiets grønnegård, hvor plakatrøret blev fastspændt vha. stativet, så enden med hullet pegede op mod Solen. Da Solen kom, dannede strålerne en lille lysplet på millimeterpapiret. Med en blyant tegnede vi omridset af denne solplet og satte samtidig stopuret i gang. Da solpletten havde flyttet sig et måleligt stykke, tegnede vi igen omridset og noterede tiden. Det skal retfærdigvis nævnes, at de nedenstående resultater ikke er vores egne (vi fik kun det første målepunkt), fordi himlen den pågældende dag så ud som vist til højre... Køb adgang for at læse mere

Rapport om Solens diameter og døgnets længde

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.