SSO om Hollywood i 70'erne & Taxi Driver

  • HF 2. år
  • SSO (Mediefag C)
  • 12
  • 20
  • 8652
  • PDF

SSO om Hollywood i 70'erne & Taxi Driver

Her finder du en Større skriftlig opgave (SSO) om Hollywood i 70'erne og analyse af filmen "Taxi Driver" af Martin Scorsese.

Den analyserende del af opgaven indeholder: Analyse af den narrative struktur, dramaturgisk analyse, filmiske virkemidler og analyse samt næranalyse af to udvalgte citater.

Derefter vurderes filmen i forhold til sin samtid.

I perspektiveringen kommer opgaven ind på Scorsese og hans films udvikling.

Indhold

Indledning
Hvordan det hele startede i 60’erne
Tendenser i Hollywood, 1970’erne
Referat af Taxi Driver
Personkarakteristik og analyse af Travis
Analyse af den narrative struktur
Dramaturgisk analyse
Filmiske virkemidler og analyse
Næranalyse af udvalgte citater
Vurdering af filmens placering i sin samtid
Perspektivering: Scorsese og hans films udvikling
Konklusion
Litteraturliste
Shot-to-shot liste og tekniske detaljer

Uddrag

Indledning

I min større skriftlig opgave vil jeg fokusere på Hollywood i 1970’erne som det overordnede område. Filmen jeg har valgt at analysere er Martin Scorseses Taxi Driver fra 1976 med Robert De Niro i hovedrollen.
Indledningsvis vil jeg forklare lidt om 60’erne og hvad det skete både i og udenfor kulisserne. Desuden vil jeg redegøre for nogle af tendenserne i 70’ernes Hollywood. Herefter vil jeg introducere filmen i et kort referat. I min personkarakteristik har jeg valgt at fokusere på hovedpersonen, da han er den mest prominente figur i filmen.
Den analyserende del af min opgave indeholder: Analyse af den narrative struktur, dramaturgisk analyse, filmiske virkemidler og analyse samt næranalyse af to udvalgte citater.
Derefter vil jeg kort vurdere filmen i forhold til sin samtid.
I min perspektivering har jeg valgt at skrive lidt om Scorsese og hans films udvikling og til sidst vil jeg afslutte med en konklusion.
Bilag inkluderer: litteraturliste og shot-to-shot liste med tekniske detaljer.
I opgaven refereres der meget til scener i filmen. Dette er illustreret med fodnoter og i fodnoterne refereres der til kapitlerne på dvd’en. Hvis en film er nævnt vil der stå årstal, filmselskab og skuespillere i fodnoterne. Med tekster gælder det samme princip.
Jeg har ikke lavet et afsnit om miljøbeskrivelse. Jeg valgte at det ikke var nødvendigt da jeg dækker det flere gange i løbet af opgaven.
Så sæt dig tilbage, med popcorn og sodavand og nyd opgaven. Det er næsten som en god film... Køb adgang for at læse mere

SSO om Hollywood i 70'erne & Taxi Driver

[1]
Bedømmelser
  • 08-12-2009
    Jeg synes opgaven er let at gå til, nem at forstå og meget overskuelig.

Materialer relateret til SSO om Hollywood i 70'erne & Taxi Driver.