SRP om Kvindefrigørelse i Nordamerika i Engelsk og Historie

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Engelsk A)
 • 10
 • 18
 • 6288
 • PDF

SRP om Kvindefrigørelse i Nordamerika i Engelsk og Historie

SRP om Kvindefrigørelse i Nordamerika, skrevet i Engelsk A og Historie A - i min opgave er der en grundig analyse og fortolkning af The Edible Woman (Engelsk værk) og en forklaring på kvindefrigørelsen i Nordamerika i 1960'erne.

Studienets kommentar

Bemærk: Da dette SRP er skrevet, da SRP stadig var en ny opgavetype, er der ikke analyseret kilder i historie. Det forventer man i SRP'er idag. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde konkret kildemateriale og historisk analyse, for at få en god karakter.

Opgavens abstract ligger til sidst i opgaven.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Forside S. 1
Indholdsfortegnelse S. 2
Indledning S. 3
Væsentlige træk for kvindefrigørelsen
Nordamerika, 1960'erne S. 3-8

Analyse & fortolkning, The Edible woman S. 8-15
Kvindefrigørelsens idealer & virkelighed i 1960'erne S.15-16
Konklusion S.16-17
Engelsk resumé S. 17
Litteraturliste S.18-19

Uddrag

Indledning:
I dag kan man ikke på nogen måde forestille sig at gøre forskel på mænd og kvinder.

Hvis man alligevel gør det, bliver man set på som gammeldags, og folk bliver forargede. De områder hvor der fra nogens mening stadig synes at være problemer med ligestillingen, kan ikke længere ligge uberørte hen. Oftest er det kvindernes ret, som der stadig debatteres mest om, i denne situation.

Jeg har i min opgave valgt at tage fat om de der startede kvindefrigørelsens sag i Nordamerika. Hvordan idéen blev genskabt, efter at have ligget hen, hvad den betød dengang, og hvad den har resulteret i. Det vil jeg gøre ved overvejende at gå hermeneutisk frem i min undersøgelsesmetode, via. analyse og fortolkning, samt tilegne mig information af bøger og hjemmesider.
...
Et andet godt udtryk for det vågnende kvindeoprør var Jeanette Rankin-brigaden, der blev stiftet i 1967. Denne ”brigade” organiserede en protestmarch til Det hvide Hus i Washington og krævede fred. Jeanette Rankin var på daværende tidspunkt 86 år, og havde for øvrigt været den første kvinde i Repræsentanternes hus, tilbage i 1917. Hun mente USA skulle lade andre nationers folk være i fred politisk og desuden hjælpe de fattige i verden. Det lykkedes hende at samle en del kvinder fra mange stater, der repræsenterede meget forskellige kredse.
De der valgte at tro på de mest radikale løsninger, var ”Women's Resistance” og ”Women's Liberation Front”. Her var der tale om piger, som var blevet trætte af at ”bage småkager i
køkkenerne bag anti-vietnamkomiteens hovedkvarter, mens deres mandlige kammerater gik i krig mod Vietnam” .
Omkring 1968 blev der imidlertid dannet flere nye grupper, der definerede sig som revolutionære frigørelsesorganisationer for kvinder. De havde deres basis i studenterbevægelsen, de sortes
borgerretsbevægelse og kampen mod Vietnam-krigen, men baggrunden for at de blev dannet var altså mest den tydeligt udtalte og praktiserede kvindediskriminering på venstrefløjen. Samtidig blev de i en afgørende grad præget af den modkulturelle bevægelses idealer om personlig frigørelse og bevidstgørelse, og om egne behov og eget værd... Køb adgang for at læse mere

SRP om Kvindefrigørelse i Nordamerika i Engelsk og Historie

[2]
Bedømmelser
 • 18-12-2011
  Okay opgave. Skal læses med omhu..
 • 10-04-2011
  Fin opgave. God til inspiration

Materialer relateret til SRP om Kvindefrigørelse i Nordamerika i Engelsk og Historie.