SRP om Kroppen under Træning i Idræt B og Matematik A

 • STX 3.g
 • SRP (Idræt B, Matematik A)
 • 10
 • 23
 • 8606
 • PDF

SRP om Kroppen under Træning i Idræt B og Matematik A

SRP om hvad der sker med kroppen under træning, skrevet med brug af fagene Idræt B og Matematik A.

I opgaven gennemgås teorien for træning, og hvordan vi egentlig får energi til at gøre noget, via vores kost. Herefter inddrages en række testmetoder, hvorved man kan undersøge kondition og fysisk kunne, og dette går over i en forklaring af kroppens funktioner (som blod, lunger, etc.).

Slutteligt vurderes resultater af træning og mindste kvadraters metode gennemgåes.

Lærers kommentar

Rigtig god opgave med solide kilder, specielt Idrottens Forskningsråd, Sveriges Riksidrottsförbund. Konditions Träning. Bohusläningens Boktryckeri AB 1988. Åstrand, Per-Olof, m.fl. Textbook of Work Physiology. McGraw-Hill Book Company 1977.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 1
Indledning 3
Definitioner 4
Kondition 4
ATP 5
Anaerobe processer 5
Aerobe processer 6
Idrætstest 6
Coopertesten 6
Cykelergometertesten 7
Conconi-testen 8
Step-testen 9
Bip testen/Yoyo-testen 10
Aerob præstationsevne 11
Lungerne 11
Blodet 11
Det centrale kredsløb 12
Periferien 12
Aerobe træningsformer 13
Lav-intensitetstræning 14
Moderat-intensitetstræning 14
Høj-intensitetstræning 14
Forskel på aerob præstationsevne i forhold til alder og køn 14
Mindste kvadraters metode og testresultater 15
Teorien bag mindste kvadraters metode 15
Egne resultater og beregninger 18
Fejlkilder ved estimering af kondition ud fra test 20
Konklusion 21
Litteraturliste 22

Uddrag

"Indledning:
Om det så er et maraton, man skal løbe, eller man deltager i Tour De France, så er det interessant at vide hvordan man yder bedst.

Denne interesse har eksisteret lige så længe mennesket har konkurreret, altså altid. Følelsen af at komme først i mål og kunne smile overlegent til de andre er en følelse som mange elsker at opleve. Netop er der blevet lavet mange studier indenfor idrættens verden, for at undersøge hvordan man forbedrer sin præstationsevne.

Bagved disse studier er der en masse teori. Hvad sker der i kroppen under konditionstræning? Hvordan vurderer jeg resultaterne fra en konditionstest? Dette bliver belyst i denne opgave, hvor en nøje beskrivelse af de forskellige faktorer, som indgår i ovennævnte spørgsmål tjener til en bedre forståelse for, hvordan eliten indenfor idræt er nået så langt.

I det følgende vil forskellige idrætstest blive beskrevet, hvorunder stærke og svage sider af disse bliver beskrevet. Herefter fokuseres der på den aerobe præstationsevne og hvordan man forbedrer denne.

Herunder bliver effekter i kroppen under konditionstræning også nævnt. Slutteligt vil der blive redegjort for mindste kvadraters metode og der vil blive givet et eksempel på, hvordan denne bruges i praksis med virkelige resultater fra en ergometercykeltest og givet en beskrivelse af fejlkilder som følger med denne metode."... Køb adgang for at læse mere

SRP om Kroppen under Træning i Idræt B og Matematik A

[3]
Bedømmelser
 • 02-11-2017
  Givet af 3.g'er på STX
  Når man downloader den, kan man ikke se udregningerne ordentligt, da dokumentet ikke viser det.
 • 06-04-2015
  Ok opgave, dog er der lidt mangler i forhold til sammenkobling
 • 19-03-2013
  ................................

Materialer relateret til SRP om Kroppen under Træning i Idræt B og Matematik A.