SRP om American Psycho i Engelsk A og Psykologi B

 • STX 3.g
 • SRP (Engelsk A, Psykologi B)
 • 10
 • 22
 • 7001
 • PDF

SRP om American Psycho i Engelsk A og Psykologi B

SRP'et indeholder en analyse af "American Psycho" bl.a. med udgangspunkt i narcissime og jeg inddrager teorier om identitet i det senmoderne samfund, bl.a. Thomas Ziehes begreber om den kulturelle frisættelse og de tre reaktionsmønstre, David Riesmans teori om den gruppestyrede identitet, Ziehe - den nye socialisationstype. Desuden er der i opgaven en redegørelse for narcissisme ifølge Sigmund Freud og Karen Horney - Min SRP er skrevet i Engelsk A og Psykologi B.

Opgaveformulering

Du bedes redegøre for psykologisk teori om identitet i det senmoderne samfund og narcissisme. Med baggrund heri ønskes en analyse og fortolkning af B.E. Ellis’ roman ”American Psycho”, med særlig fokus på en karakteristik af hovedpersonens personlighed og adfærd, romanens miljø – herunder en kort diskussion af forfatterens fortællestil. Diskuter om det senmoderne samfund fremmer en narcissistisk livsstil, og hvordan romanen forholder sig til denne problemstilling.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

1. Abstract 1
3. Indledning 2
4. Opgaveformulering 4
5. Identitet i det senmoderne samfund 4
5.A De tre reaktionsmønstre 5
5.B Det gruppestyrede menneske 5
6. Narcissisme 6
7. American Psycho 8
8. Analyse af American Psycho 9
8.A Yuppie-miljøet 9
8.B Den narcissistiske Patrick Batman 11
8.C Seriemorderen Patrick Bateman 13
8.D Fantasiverden eller virkelighed 14
8.E Fortællestil 15
9. Narcissismen i det senmoderne samfund 16
9.1 Narcissismen i det senmoderne samfund ifølge American Psycho 19
10. Konklusion 20
11. Litteraturliste 21

Uddrag

3. Indledning:
Fra 1980'erne og årene frem har de vestlige samfund forandret sig hurtigere og mere end nogensinde før, individet har fået langt flere muligheder end tidligere til selv at kunne forme sit liv, men det har også betydet en række negative konsekvenser.

Brett Easton Ellis har skrevet romanen American Psycho, som tager udgangspunkt i det senmoderne samfund og beskriver nogle af de negative bagsider ved samfundets udvikling. Hovedpersonen i American Psycho, Patrick Bateman, kommer fra yuppie-miljøet, som opstod i 1980'ernes New York. Betegnelsen ”yuppie” beskriver en gruppe af unge, som sætter pris på det materialistiske. Det handler om at køre i dyre biler, gå i dyrt mærketøj, komme de rigtige steder og ikke mindst at blive set.

Bateman lider af en narcissistisk personlighedsforstyrrelse, en tilstand som jeg har valgt at forklare, ved at inddrage Sigmund Freuds narcissismeteori om primær og sekundær narcissisme.

Dertil har jeg også valgt at skrive om den tyske psykoanalytiker og psykiater Karen Horney (1885-1952), som var imod Freuds narcissisme teori. For at forklare om identiteten i det senmoderne samfund har jeg anvendt professoren Thomas Ziehe, som beskriver ” den nye socialisationstype” og artiklen ”Mig, mig, mig! Er du klar til at se dig selv i øjnene?” af Lasse Lavrsen, som nævner at nynarcissisme har ramt os.

Desuden har jeg læst ”Det ensomme massemenneske” af David Riesman, som har den teori, at der findes tre forskellige karaktertyper, hvoraf det moderne menneske hører til den ”gruppestyrede” identitet.

I det følgende vil jeg redegøre for Thomas Ziehes begreber om den kulturelle frisættelse og de tre reaktionsmønstre og David Riesmans teori om den gruppestyrede identitet, samt redegøre for narcissisme ifølge Sigmund Freud og Karen Horney.

Herefter vil jeg analysere American Psycho og inddrage teorier om identitet i det senmoderne samfund og narcissisme med henblik på at forklare Patrick Batemans adfærd og personlighed. Derudover vil opgaven diskutere om det senmoderne samfund fremmer en narcissistisk livsstil ud fra Ziehes begreb om ”den nye socialisationstype”, med inddragelse af Lars Lundmann der argumenterer for at en nynarcissisme har ramt os, samt modargumenter til Lundsmanns tese.

Slutteligt vil opgaven vurdere hvordan romanen forholder sig til problemstillingen... Køb adgang for at læse mere

SRP om American Psycho i Engelsk A og Psykologi B

[2]
Bedømmelser
 • 02-06-2014
  Det er ikke at se at Engelsk er på A niveau, meget gennemsnitligt, men også svært da opgaven skal skrives på dansk
 • 06-04-2016
  Givet af 3.g'er på STX
  Denne opgave hjalp mig godt igang, og gav god inspiration til kilder jeg kunne bruge i min egen SRP.

Materialer relateret til SRP om American Psycho i Engelsk A og Psykologi B.