SRP om 1984 og Overvågning i Engelsk A og Samfundsfag B

 • STX 3.g
 • SRP (Engelsk A, Samfundsfag B)
 • 12
 • 26
 • 7813
 • PDF

SRP om 1984 og Overvågning i Engelsk A og Samfundsfag B

Studieretningsprojekt (SRP) om Overvågning og George Orwells roman "1984" i fagene Engelsk A og Samfundsfag B.

Opgaven indeholder en redegørelse for Foucaults teorier om overvågning og socialkonstruktivisme, herunder Panopticon som den moderne disciplineringsinstans, samt hvordan sammenspillet mellem magt, viden og subjektet medvirker til diskursdannelse.

Disse teorier danner herefter udgangspunkt for en analyse af George Orwells "1984", hvorpå det konkluderes, at individet adfærdsreguleres ekstremt gennem overvågning, hvor dominerende faktorer for opretholdelse af partiets magt er brugen af sproget Newspeak og Doublethink-konceptet.

Til sidst diskuteres paraleller mellem det danske samfund og samfundet i 1984 med udgangspunkt i forskellige diskurser, som legitimerer/kritiserer overvågning.

Det konkluderes, at der er en vis lighed i måden at medialisere krig på i de 2 samfund, at der ikke er sammenhold mellem statistikker og den store legitimering af overvågning i Danmark, samt at det er nødvendigt at være en smule kritisk overfor påvirkningen af overvågningen på det demokratiske system, selvom motiverne langt fra er lig 1984.

Værkerne der er arbejdet med i opgaven er:
George Orwells "1984" og Michelle Foucaults "Overvågning og Straf".

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indhold
1 Indledning 4
1.1 Metode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 Michel Foucault – om disciplinering, magt og diskurs 5
2.1 Panoptismen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.2 Disciplinering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.3 Den sociale konstruktion – magt, viden og subjektivisering . . . . 7
2.4 Teoriens gyldighed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3 Det ultimative overvågningssamfund 9
3.1 Introduktion til roman og genre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3.2 Adfærdsregulering og disciplinering i “1984” . . . . . . . . . . . . 10
3.3 Modstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3.4 Newspeak – sproget som virkelighedskonstruerende . . . . . . . . 13
3.5 Doublethink – om fortiden, krigen og virkeligheden . . . . . . . . 14
3.6 Den ultimative advarsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
4 Overvågning – Big Brother eller Big Mother? 17
4.1 Introduktion til overvågning og retsprincipper . . . . . . . . . . . 17
4.2 Afvigerne og den forebyggende effekt . . . . . . . . . . . . . . . . 18
4.3 Sikkerhed eller fravær af frihed? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
4.4 Terrorargumentet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
4.5 Den naturlige tilvending . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
4.6 Vurdering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
5 Konklusion 23

Uddrag

"'Big Brother is Watching You.' De fleste kender sikkert citatet fra George Orwells dystopiske roman “1984”, som skildrer et totalitært samfund, hvor individet er under konstant overvågning, og hvor det totalitære partis magt over individet er ubegrænset.

Dette dystre scenarie ligger umiddelbart langt fra det danske demokrati, der bygger p˚a den enkelte borgers retssikkerhed, personlige frihed og den private ejendomsret. Ikke desto mindre, oplever danskerne en konstant stigende overvågning.

Med kameraer p˚a togstationer, i banken og i indkøbscentre, samt elektronikkens muligheder for at registrere og gemme personlige oplysninger fra vores søgninger p˚a internettet, forbrug af kreditkort, og endda vores SMS-beskeder, nærmer vi os de hidtil mest overvågede lande som England og USA.

Mens den gennemsnitlige dansker knap nok tænker over overvågningen eller m˚aske ligefrem er tilfreds hermed, fordi de ikke har noget at skjule, foreg˚ar der i medierne en omfattende og stigende debat om grænser.

Grænser mellem sikkerhed og frihed, mellem fællesskab og individ, og den stadig frygt for, at vi m˚aske ogs˚a en dag vil ende med at elske Big Brother.

Men er overvågning den truende Big Brother, som holder øje med os, eller derimod en omsorgsfuld Big Mother, der beskytter os imod trusler? Hvordan legitimeres overvågning i den tilsyneladende tilfredse befolkning, og er der nogen grund til at antage, at vi nærmer os et overvågningssamfund?

Det vil blive diskuteret i følgende opgave gennem en analyse af “1984”1 og et blik p˚a debatten i det danske samfund anno 2011.

En redegørelse for Michel Foucaults karakteristik af den disciplinære overvågning tjener som udgangspunkt for en analyse af George Orwells “1984” med fokus p˚a adfærdsreguleringen af individet i samfundet. Herudover vil der ligge et fokus p˚a sproget newspeak og den diskurs, der herigennem opfordres til.

Til sidst foretages en diskussion om, hvorvidt overvågning kan siges at true det liberale demokrati med udgangspunkt i, hvordan overvågning legitimeres og kritiseres gennem forskellige diskurser."... Køb adgang for at læse mere

SRP om 1984 og Overvågning i Engelsk A og Samfundsfag B

[1]
Bedømmelser
 • 07-12-2012
  Givet af 3.g'er på STX
  Meget flot opgave. Den var så dejlig som inspiration til SRP

Materialer relateret til SRP om 1984 og Overvågning i Engelsk A og Samfundsfag B.