SOP med Økonomisk Analyse af Novozymes i VØ og Afsætning

SOP med Økonomisk Analyse af Novozymes i VØ og Afsætning

SOP'et indeholder en økonomisk analyse og vurdering af Novozymes, samt en sammenligning af markedsværdi og egenkapital, og slutteligt en vurdering af fremtidsmuligheder og konkurrencesituationen - Min opgave blev udarbejdet med brug af Virksomhedsøkonomi A og Afsætning A

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte ændringer på de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Forside 1
Abstract 2
Indledning 4
Metode 4
Kildekritik 4
Virksomhedsbeskrivelse 5
Hvad laver Novozymes? 6
Økonomisk analyse 7
Rentabiliteten: 8
Aktier: 10
Børsrelateret nøgletal: 12
Konkurrencesituation: 13
Blue ocean 13
Porters Five Forces 13
SWOT: 15
Vurdering 17
Konklusion 18
Litteraturliste 19
Bilag 21

Uddrag

Indledning:
Novozymes er en virksomhed, som primært fremstiller enzymer til den industrielle branche. Enzymer bruges i mange forskellige industrier, lige fra mad og vaskepulver til fremstilling af bioethanol. Novozymes' produkter findes i mange af hverdagens fødevareprodukter.

Novozymes har meget fokus på miljøet og skaber løsninger til at mindske forureningen. Ikke nok med de selv er miljøbeviste, hjælper de også andre virksomheder med at reducere forureningen, effektivisere deres produktion og ned bringe affaldsmængden.

Jeg vil indledningsvis starte med at beskrive virksomheden, og hvad virksomheden producerer. Efterfølgende vil jeg lave en økonomisk analyse af Novozymes, herunder forholde mig til markedsværdi sammenholdt med egenkapital.

I min analyse af markedsværdien sammenhold med egenkapitalen, har jeg indsamlet information om faget finansiering, dette har været en udfordring, da jeg aldrig har stiftet bekendtskab med dette før, i det jeg ikke har, eller har haft finansiering. Efterfølgende vil jeg analysere konkurrencesituationen for virksomheden. Afslutningsvis på baggrund af mine analyser komme med min vurdering til hvad Novozymes bør fortage sig de nærmeste år.

Min opgave udarbejdes i Virksomhedsøkonomi A og Afsætning A

Metode
Til udarbejdelse af denne opgave har jeg taget udgangspunkt i lærebøgerne og resultat opgørelserne 2010+2008 fra Novozymes A/S. Udover undervisningsmaterialet har jeg suppleret med materialer fra internettet og andre bøger på højere niveau. Jeg har i mit afsnit om økonomisk analyse taget udgangspunkt i regnemetoderne fra virksomhedsøkonomilærebøgerne og har derfor ikke de samme tal som resultatopgørelsen fra Novozymes... Køb adgang for at læse mere

SOP med Økonomisk Analyse af Novozymes i VØ og Afsætning

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.