SRO om kriminalitet i UK

  • STX 2.g
  • SRO (Engelsk A, Samfundsfag A)
  • Ingen givet
  • 12
  • 3903
  • Word2007

SRO om kriminalitet i UK

SRO i Engelsk A og Samfundsfag A om kriminalitet i UK.

Emneområde: Kriminalitet, faktisk og fiktiv, især i Storbritannien

Opgaveformulering:
Med udgangspunkt i vedlagte materiale og links laves en detaljeret analyse af det givne eksemple. De enkelte eksempler skal hver kobles til minimum to af samfundsfagspensummets teorier, samt relateres til opdelingen på individ-, gruppe- og samfundsplan.

Diskuter:
a. Hvor anvendelige de sociologiske teorier er ved analysen af fiktionsteksten.
b. Hvad der kan gøres for at mindske kriminaliteten i England. Inddrag herunder eksempler fra det vedlagte materiale og de opgivne links.

Indhold

Indhold
Problemformulering 3
Indledning 4
Hvem bliver kriminel? 4
Biologiske teorier 4
Sociologiske teorier 5
Does the sun rise over Dagenham? 5
Kriminalitet i Storbritannien 5
Konklusion 6
Resumé/Abstract 6
Kilder: 6

Uddrag

Indledning

Mennesket er et flokdyr og har altid levet i samfund. Selv da vores forfædre drog ud på mammutjagt eksisterede normer og regler. Hvis man var mand i et paterikalsk samfund , tog man på jagt. Hvis man var kvinde, passede man huset/hulen. Ikke omvendt. De tidlige samfund var meget afhængige af hvert individs nøje defineret arbejdsopgaver for gruppen. Kvinderne skulle sikre stammens/børnenes overlevelse, imens mændene skulle sikre føde/beskyttelse. Chancerne for overlevelse var ideelle hvis der var balance mellem de 2 faktorer. På grund af de primitive forhold var livet farligt, uberegneligt og fysisk hårdt. Disse betingelse ”fødte” kriminalitet som vi kender den i dag.

Da fortidsmennesket stjal kød fra sin sambo og slog ham ihjel, brød han med datidens normer og regler. At være en del af en gruppe uden at være en del af de regler, som gruppen har indbyrdes, er ikke muligt. Og dermed kriminelt. At bryde med disse kræver en modreaktion fra den gruppe, flok eller samfund som det kriminelle individ er en del af. Straffen kan variere alt efter hvilken gruppe individet tilhører og graden af den kriminelle handling.

Kriminaliteten har været her siden vi første gang begyndte at tænke selvstændigt. Vores forfædre har beskrevet, med hulemalerier og papyrus ruller, hvordan individer er blevet forkastet af deres samfund. Der har altid været skelnet mellem rigtigt og forkert. Mellem lovligt og kriminelt. Alle religioner, som tidlig adfærdsregulerende interaktions katalog skelner skarpt imellem rigtigt og forkert. Eksempelvis biblen der beskriver hvorledes Kain slår sin bror, Abel, ihjel. Det religiøse aspekt lægger enorm vægt på de rette handlinger indenfor en bestemt gruppe. Om det er kristendom, buddhisme eller Islam. Den enkelte trosretning har også bud på konsekvensen af potentielle syndige eller kriminelle handlinger. De kan lede til skærsilden, dårlig karma eller Allahs vrede.

I denne opgave vil jeg først forklare om de forskellige samfundsmæssige teorier indenfor kriminalitet. Dernæst vil jeg benytte mig af disse teorier til at analysere nogle fiktive figurer. Jeg vil analysere på individuelt plan, samt på gruppe og samfundsmæssigt plan. Jeg vil herefter forklare om kriminalitet i Storbritannien og om hvorledes det stoppes, forebygges og straffes. Til sidst i min opgave vil jeg lave et resume på Engelsk og afslutte med en konklusion... Køb adgang for at læse mere

SRO om kriminalitet i UK

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SRO om kriminalitet i UK.