SRP: Kunstig intelligens i teori og litteratur og "Drømmer androider om elektriske får?"

  • STX 3.g
  • SRP (Dansk A, Matematik A)
  • 12
  • 31
  • 9756
  • PDF

SRP: Kunstig intelligens i teori og litteratur og "Drømmer androider om elektriske får?"

Dette SRP er skrevet i fagene Dansk A og Matematik A.

Opgaven vil belyse det neurale netværks funktionsmåde samt diskutere det neurale netværks muligheder og begrænsninger. I særlig grad vil der blive redegjort for matematikken bag back-propagation proceduren.

For at belyse hvordan kunstig intelligens fremtræder i litteraturen, vil Philip K. Dicks roman ”Drømmer androider om elektriske får?” blive analyseret med henblik på forholdet mellem menneske og androider (robotter med kunstig intelligens), herunder vil der blive redegjort for romanens handling og skrivemåde.

Endvidere angiver jeg en karakteristik af centrale romanfigurer med henblik på at bestemme forskellen på menneske og androide. Opgaven vil desuden diskutere romanens holdning til fremtidens teknologi og samfund og samtidig vurdere science fiction genrens muligheder og begrænsninger.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 2
1.1 Indledning 4
2.1 Introduktion til det neurale netværk 5
2.2 Historie 5
3.1 Det neurale netværks funktionsmåde 7
3.2 Hopfield modellen 8
3.3 Feed-Forward netværk 10
3.3.1 Enkelt lags Feed-Forward netværk 11
3.3.2 Multi lags Feed-Forward netværk 12
4.1 Back-propagation 14
4.2 Sigmoid aktiveringsfunktionen 15
4.3 Brug af sigmoid aktiveringsfunktionen i back-propagation 16
4.4 Indlæringsraten 17
5.1 Det neurale netværks muligheder og begrænsninger 19
6.1 Analyse af ”Drømmer Androider om elektriske får?” 21
6.2 Forholdet mellem menneske og androide 22
6.4 Karakteristik af centrale romanfigurer 25
6.4.1 Rick Deckard 25
6.4.2 John Isidore 25
6.4.3 Rachael Rosen og androiderne generelt 26
6.5 Romanens holdning til fremtidens teknologi og samfund 27
7.1 Konklusion 29
8.1 Litteraturliste 31
8.2 Bøger og kompendier 31
9.3 Internetsider 31

Uddrag

1.1 Indledning
Udvikling er det ord, der bedst beskriver den verden, vi lever i. Verden udvikler sig hele tiden som et resultat af, at mennesket hele tiden søger efter en dybere indsigt i, hvordan verdensbilledet hænger sammen. Kunstig intelligens er et eksempel på, hvordan udviklingen påvirker vores verdensbillede. For 50 år siden var man lige ved at kassere teknologien bag den kunstige intelligens, men siden er teknologien blevet udviklet på sådan en måde, at man ubevidst møder teknologien konstant i hverdagen. Det er det, denne opgave vil handle om: hvordan man i dag kan beskrive kunstig intelligens i teori og litteratur.
Denne opgave vil belyse det neurale netværks funktionsmåde samt diskutere det neurale netværks muligheder og begrænsninger. I særlig grad vil der i særlig grad blive redegjort for matematikken bag back-propagation proceduren. For at belyse hvordan kunstig intelligens fremtræder i litteraturen, vil Philip K. Dicks roman ”Drømmer androider om elektriske får?” blive analyseret med henblik på forholdet mellem menneske og androider (robotter med kunstig intelligens), herunder vil der blive redegjort for romanens handling og skrivemåde. Endvidere angiver jeg en karakteristik af centrale romanfigurer med henblik på at bestemme forskellen på menneske og androide. Opgaven vil desuden diskutere romanens holdning til fremtidens teknologi og samfund og samtidig vurdere science fiction genrens muligheder og begrænsninger.
I kapitel 2 vil jeg starte med at introducere det neurale netværk ved at redegøre for historien bag denne. Videre i kapitel 3 vil jeg beskrive matematisk ,hvordan det neurale netværk fungerer med fokus på Hopfield modellen og feed-forward netværk. Efterfølgende i kapitel 5 vil jeg redegøre for matematikken bag back-propagation proceduren med henblik på at bestemme, hvordan man manuelt kan beregne udviklingen i forskellige lag gennem netværket. I kapitel 6 vil jeg analysere romanen ”Drømmer androider om elektriske får?” for at belyse forholdet mellem androide og menneske for samtidig at bestemme forskellen mellem disse. I kapitel 7 vil jeg konkludere på, hvad jeg har opnået ved denne opgave om kunstig intelligens i teori og litteratur.
Denne opgave er baseret dels på litteratur i form af en roman men også forskellige lærebøger om det neurale netværk. Supplerende til disse er der anvendt en række internetbaserede kilder. Afslutningsvis skal det nævnes, at denne opgaves noteapparat fungerer ved, at der i litteraturlisten vil være en forkortelse til hver kilde, angivet som […], denne forkortelse er den som jeg efterfølgende vil anvende i opgavens forskellige fodnoter.

---

4.1 Back-propagation
Back-propagation algoritmen er en meget anvendt metode til en lang række opgaver. Metoden er bl.a. meget god til at genkende mønstre i et givent input. Selve metoden kan inddeles i to faser: først en fase hvor der sker en fremadgående beregning i netværket og derefter en fase med en tilbagegående beregning. Når netværket bliver trænet, sker det ved, at man har et givet sæt in- og output, som man præsenterer for netværket. Når man træner et sådant netværk, der typisk er et feed-forward netværk med et eller flere skjulte lag, har man et gruppe inputneuroner, der hver i sær bliver sat lig en dataværdi i inputmønstret. Man beregner sig nu fremad gennem de forskellige lag, hvor man til sidst når frem til et beregnet output. Dette er den første fase i metoden, da man herefter beregner hvor meget, det beregnede output afviger fra det ønskede. Denne afvigelse betegner man som en fejlrate, som bliver sendt tilbage igennem netværket for at ændre på netværkets vægte, således at man går mod en tilstand, hvor fejlværdien er tilstrækkelig lille, hvilket medfører, at netværket kan genkende alle de givne træningsmønstre.
Resultatet af denne træning er, at efterhånden som netværket trænes, vil neuronerne i det skjulte ...

---

6.1 Analyse af ”Drømmer Androider om elektriske får?”
Romanen 'Drømmer Androider om elektriske får?', skrevet af Philip K. Dick, er en science fiction roman. Handlingen udspiller sig i år 2021, hvor det radioaktive støvlag efter verdenskrig Terminus har kvalt næsten alt liv på jorden. De mennesker, der har vist sig som intelligente individer, er emigreret til kolonier på Mars, hvor de er blevet lovet et nyt liv. Jorden er blevet forvandlet til en ruin, hvor der udelukkende befinder sig mennesker, der er blevet kategoriseret som værende ikke værdige til det nye forbedrede liv på Mars. John Isidore er en speciel, dvs. en person der er blevet isoleret fra verdenshistorien fordi han ikke var egnet til det nye liv på Mars. Udover disse uintelligente mennesker er jorden blevet til et tilflugtssted for androider, der ikke kan affinde sig med at leve under menneskets befaling. Androiderne er blevet til et samfundsproblem og de bliver forsøgt holdt nede af forskellige prisjægere, der har til opgave at 'trække androiderne tilbage', dvs. at slå dem ihjel. Rick Deckard er en prisjæger, endda en god... Køb adgang for at læse mere

SRP: Kunstig intelligens i teori og litteratur og "Drømmer androider om elektriske får?"

[1]
Bedømmelser
  • 06-12-2010
    Rigtig inspirerende. Godt formuleret og kan anbefales.

Materialer relateret til SRP: Kunstig intelligens i teori og litteratur og "Drømmer androider om elektriske får?".