SRO om boligøkonomi og finanspolitik

  • STX 2.g
  • SRO (Matematik A, Samfundsfag A)
  • 12
  • 19
  • 3587
  • Word2007

SRO om boligøkonomi og finanspolitik

SRO i Samfundsfag A og Matematik A om boligøkonomi og finanspolitik.

Opgaveformulering
I denne opgave vil jeg redegøre for de forskellige lånetyper, annuitetslån med og uden afdragsfrihed, flexlån og serielån. Jeg vil under dette også komme ind på hvad der kræves af lånerens økonomi og hvem de forskellige lånetyper henvender sig til. Derudover vil jeg komme ind på de makropolitiske virkemidler og statens fordele og ulemper ved de forskellige lånetyper.

Indhold

Første del 3
Annuitetslån 3
Annuitetslån med afdragsfrihed 5
Flexlån 6
Serielån 7
Anden del 9
Fordele og ulemper for staten mhp. de 3 forskellige lånetyper 9
De finanspolitiske virkemidler 10
Konklusion 13
Litteraturliste 14
Bilag 15

Uddrag

Indledning
Lånene som de er i dag er meget forskellige fra hinanden. Lånet er i høj grad blevet tilpasset den enkelte forbrugers behov, som vi også ser det med mange andre produkter. Der er i dag et utal af forskellige lånetyper, hvor de mest benyttede er: Det variabelt forrentede lån, lånet med fast ren-te i hele løbetiden, evt. med rentetilpasninger. Lånets tilbagebetaling sker almindeligvis med lige store ydelser pr. termin (annuitetslån), eller med lige store afdrag pr. termin (serielån) eller kun med rentebetaling, indtil lånet tilbagebetales ved udløb.
Når du tager et lån eller indstifter gæld på anden vis, skriver du under på et gældsbrev. Dette brev er en skriftlig erklæring hvori en person erklære sin ubetingede ret, til at tilbagebetale det fastsat-te beløb. Derudover indeholder et gældsbrev en række andre vilkår for hvordan beløbet skal tilba-gebetales, til hvilken rentesats, hvilken afdragsform der bruges og med hvor store betalingstermi-ner .

Annuitetslån
Annuitetslånet er den lånetype hvor terminsydelsen, som er summen af renten og afdraget, er konstant gennem hele forløbet. Ydelsen for hver termin kan bestemmes som en fast procentdel af lånets hovedstol . Mens forholdet mellem afdrag og rente ændres med tiden. Se figur 1. I den før-ste termin er rentebetalingen lig med lånets hovedstol multipliceret med rentesatsen pr. termin. Afdraget er forskellen mellem ydelse og rentebetaling, som vist nedenfor. For at finde termins-ydelsen ... Køb adgang for at læse mere

SRO om boligøkonomi og finanspolitik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SRO om boligøkonomi og finanspolitik.