Faidon af Platon

  • STX 3.g
  • Oldtidskundskab C
  • 10
  • 7
  • 2826
  • PDF

Faidon af Platon

Opgave i Oldtidskundskab som redegør for Platons Idelære, som præsenteres i Platons dialog ”Phaidon”.

Uddrag

Handlingen i Platons dialog ”Phaidon” udspiller sig i år 399 fvt., på dagen hvor Sokrates skal henrettes.
I de sidste timer, hvor Sokrates venter på at skulle drikke skarntydegiften, samtaler han med sine venner. Platon selv er ikke til stede, han var ”vistnok syg”.

Hovedemnet for samtalen er filosofiske emner, bl.a. om hvorvidt sjælen eksisterer, og om den overlever legemets død, hvilket Sokrates ved hjælp af sin ”Jordemodermetode” forsøger at få sine venner til at indse.

Platon fremfører i denne dialog for første gang sit ”Idebegreb”, men uden at argumentere for det, begrebet forudsættes kendt og accepteret. Faktisk er anerkendelsen af Idebegrebet en forudsætning for, at Sokrates kan argumentere for sjælens eksistens og udødelighed. Ideerne kan eksistere uden sjælen, det modsatte er ikke tilfældet.
Platons Idelære betragter Ideerne som den egentlige og sande Væren, hvorimod fænomenverdenen, som vi mennesker lever i, kun er en skyggeverden... Køb adgang for at læse mere

Faidon af Platon

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.