Pension | Fagprøve (Finanselev)

 • Universitet el. Videregående 2. år
 • Andet
 • 7
 • 27
 • 12451
 • PDF

Rapport: Pension | Fagprøve (Finanselev)

Pensionsopgave..

Tager udgangspunkt i fiktive kunder der skal have dækket deres pensionsbehov:

- IDA-Modellen
- Offentlige ydelser
- Behovsanalyse
- Lånefinansieret pension

Studienets kommentar

Finansøkonomuddannelsen 2008.

Indhold

1. Indledning 3
2. Problemformulering 3
2.1. Afgrænsning 4
2.2. Metode 4
3. Kulisse 5
4. IDA-modellen 6
4.1. Livsløbsfase set i forhold til IDA-modellen 6
5. Invaliditet 7
5.1. Offentlige ydelser 7
5.1.1. Sygeløn 7
5.1.2. Sygedagpenge 7
5.1.3. Revalidering 7
5.1.4. Fleksjob 8
5.1.5. Ledighedsydelse 8
5.1.6. Førtidspension 8
5.2. Kundernes ønsker og behov 8
5.3. Tab af erhvervsevne (TAE) 9
5.4. Invalidesum 11
5.5. Kritisk Sygdom 11
5.6. Aktuel dækning 11
5.7. Behovsafdækning 11
6. Død 12
6.1. Offentlige ydelser 12
6.1.1. Særlig Pensionsopsparing (SP) 12
6.1.2. Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) 12
6.1.3. Begravelseshjælp 13
6.2. Kundernes ønsker og behov 13
6.3. Aktuel dækning 13
6.4. Behovsdækning 14
7. Alderdom 15
7.1. Offentlige ydelser 15
7.1.1. Efterløn 15
7.1.2. Folkepension 16
7.2. Kundernes ønsker og behov 16
7.3. Aktuel dækning 17
7.4. Behovsafdækning 17
8. Lånefinansieret pension 18
9. Løsningsforslag 22
10. Perspektivering 25
11. Procesanalyse 27
12. Litteraturliste 28

Uddrag

2. Problemformulering
Vi vil gennem tænkte kundemøder med udgangspunkt i vores kulisse se på, hvordan vi, som rådgivere i banken, kan finde frem til kundernes pensionsønsker, og på den måde få afdækket behovet.

Efterfølgende vil vi udarbejde et kvalificeret løsningsforslag, hvor kundernes behov vil bliver dækket af, med opsparing til alderdom samt forsikringsdækninger. Vi vil samtidig fokusere på kundernes økonomiske situation, og om det vil kunne lade sig gøre at opnå dækning af deres behov. Her vil vi blandt andet komme nærmere ind på lånefinansieret pension.

Ovenstående vil blive belyst igennem følgende uddybende spørgsmål:

• Hvilke behov har familien, i forhold til invaliditet, død og alderdom?
o Hvordan er de dækket? Hvordan ønsker de at være dækket? Hvordan er deres forventninger til deres liv som pensionister?

• Hvad er lånefinansieret pension?
o Vi vil redegøre for, hvad lånefinansieret pension omhandler. Vi vil belyse fordele og ulemper. Kan det betale sig for familien at tage et afdragsfrit lån, for at indskyde på pension?

• Hvilke løsninger kan vi foreslå familien?
o Ud fra familiens behov og ønsker vil vi analysere og konkludere, hvilke løsninger der er bedst for familien. Hvad har de råd til?

Afslutningsvis vil vi ud fra de konklusioner, vi har erfaret os, perspektivere og redegøre for familiens fremtid, i forhold til aktuelle debatter.

Løsningsforslaget vil vi udforme, som en envejsdialog da vi har vurderet at det vil blive for svær og rodet at beskrive den som en kundesamtale. Den skal gerne give kunden et overblik over de relevante dækninger af pensioner og personforsikringer, som vi ud fra vores samtale vurderer dækker deres behov. Besvarelsen skal endvidere redegøre for indbetalingernes betydning for kundernes økonomi... Køb adgang for at læse mere

Pension | Fagprøve (Finanselev)

[12]
Bedømmelser
 • 18-04-2010
  En god gennemarbejdet rapport. Den er meget givtig,da de har brugt diverse analyse værktøjer godt.
 • 16-03-2015
  Fin opgave. Men den er lidt forældet eftersom at den skrevet i 2008.
 • 09-05-2014
  God og inspirerende opgave.
 • 12-03-2014
  God med massere af relevant information

Materialer relateret til Pension | Fagprøve (Finanselev).