Novozymes Fagprøve (Administration)

 • EUD (og HG) 2. år
 • Salg og service D
 • Ingen givet
 • 30
 • 5581
 • PDF

Novozymes Fagprøve (Administration)

Denne opgave er udarbejdet som den obligatoriske merkantile fagprøve i forbindelse med min uddannelse som kontorelev i Novozymes A/S.

I denne opgave vil jeg analysere og vurdere problemerne ved de nuværende procedurer vedrørende de uopfordrede ansøgninger. Jeg vil undersøge behovet for en optimering af registrering og anvendelse af uopfordrede ansøgninger bl.a. set i lyset af de demografiske forandringer i samfundet.
Endvidere vil jeg belyse eventuelle potentielle juridiske problemstillinger ved en procedureændring samt undersøge om der er økonomiske og tidsmæssige ressourcebesparelser ved indførelse af et nyt system. Jeg vil herefter lave et oplæg til en procedureændring i Novozymes mhp. en bedre og mere professionel udnyttelse af ansøgningsmaterialet.

Indhold

Indholdsfortegnelse 1
1. Forord 2
2. Indledning 3
3. Problemformulering 4
4. Valg af metode 4
5. Begrænsning 5
6. Beskrivelse af den nuværende procedure 5
6.1 SWOT-analyse af eksisterende produkt 6
7. Primær dataindsamling 8
7.1 Grundspørgsmål 8
7.2 Spørgsmålstyper 8
7.3 Fejltyper i forbindelse med udvælgelse og interviews 9
7.3.1 Stikprøvefejl 9
7.3.2 Systematiske fejl 9
8. Udarbejdelse af interviewskema 10
8.1 Analyse og vurdering af svar 11
9. Demografi 15
10. Registerlovgivningen 15
11. Delkonklusion 17
12. Løsningsforslag 18
13. Valg af nyt produkt 18
13.1 SWOT- analyse af nyt produkt 18
14. Opbygning 20
14.1 Normalisering 20
14.2 Indtastning af data 20
14.3 Tabeller 21
14.4 Formularer 23
14.5 Forespørgsel 24
14.6 Rapport 25
14.7 Makro 26
16. Konklusion 27
17. Opgaveevaluering 29
18. Litteraturliste 30
18.1 Primær litteratur: 30
18.2 Sekundær litteratur: 30

Uddrag

2. Indledning

Jeg er kontorelev på andet år i virksomheden Novozymes, der er en del af det tidligere Novo Nordisk, og som nu er en selvstændig virksomhed i Novo gruppen.
Efter at have været et år i personaleafdelingen sidder jeg i øjeblikket i vores promotion afdeling. Da jeg på nuværende tidspunkt har større indblik i personaleafdelingens rutiner og arbejdsgange, har jeg valgt at lade min fagprøve tage udgangspunkt i en problemstilling der.

Opgaverne i personaleafdelingen består i at servicere såvel det interne personale som de eksterne ansøgere. Intern servicering omfatter diverse breve vedr. bonus, pension, udnævnelser m.m., og til dette er der udarbejdet en række standardbreve. Til rekruttering af eksterne kandidater findes der også en procedurebeskrivelse, som beskriver rekrutteringen trin for trin.

Dette gælder imidlertid kun for opslåede stillinger. Novozymes modtager dagligt uopfordrede ansøgninger fra mere eller mindre velkvalificerede kandidater, men proceduren for disse er desværre ikke fastlagt. Derfor ender man ofte med ikke at udnytte det potentiale, der på længere sigt kunne være i nogle af disse ansøgere. Dette fører til frustration over det nytteløse arbejde, det er at registrere og sende ventebreve til ansøgerne, da det kun i utrolig få tilfælde fører til indkaldelse endsige ansættelse. På nuværende tidspunkt er der ikke vedtaget nogen formel procedure over, hvordan håndteringen af de uopfordrede ansøgninger skal foregå. Derfor har jeg besluttet mig for at forbedre proceduren over behandlingen af disse ansøgninger mhp. at optimere udnyttelsen af disse uopfordrede ansøgere. Desuden vil jeg lave et forslag til en database, hvor man kan registrere disse kandidater, der på sigt kunne være interessant for virksomheden... Køb adgang for at læse mere

Novozymes Fagprøve (Administration)

[47]
Bedømmelser
 • 10-11-2009
  øjm.. det var ligesom ikke det jeg ledet efter spild af point :( Men jeg vil mene at opgaven som sådan er god nok hvis det bare er det man leder efter.
 • 23-04-2003
  Super flot opgave, det eneste der tilbageholder 13 tallet er at der måske kunne være lidt lere illustrationer. Ellers virkelig flot. Rexnes
 • 01-02-2012
  Opgaven kan ikke bruges til skoleprojekter, da den er baseret på en ansættelsesstrategi fra en kontorelev i Novozymes.
 • 24-10-2011
  Givet af Studerende på 1. år
  God og velskrevet opgave