Rapport om Ohms Lov

 • HTX 2. år
 • Fysik A
 • 12
 • 30
 • 5218
 • PDF

Rapport om Ohms Lov

I denne rapport vil der blive omhandlet nogle forskellige emner inden for fysikkens verden, mere specifikt; modstand og Ohms lov. Vi vil forsøge at bevise diverse forskellige teorier omkring elektrisk modstand. Der vil efterfølgende blive lavet beregninger som understøtter forsøgets resultat. Efterfølgende bliver diverse fejlkilder behandlet og der bliver givet en samlet konklusion på forsøge.

Teorien i opgaven omhandler: Ohms lovs, modstand, joules lov, serie og parallelforbindelser

Indhold

Indledning 4
Formål og Faglige mål 4
Teori 5
Strømstyrke og spændingsforskel 5
Ohms lov 6
Resistans 6
Joules lov 7
Serie og parallelforbindelser 8
Apparaturliste og materialer 9
Opstilling 10
Forsøg 1 10
Diagram opstilling af forsøg 1 10
Forsøg 2 11
Fremgangsmåde 11
Resultater 12
Forsøg 1 12
Behandling 14
Forsøg 1 14
220 Ω's modstand 14
120 Ω's modstand 16
47 Ω's modstand 18
12 V/0.1 A Pære 19
Diode - lede retning 21
Forsøg 2 22
Modstanden i en konstantan tråd på 350 cm 22
Modstanden i en konstantan tråd på 175 cm 23
Modstanden i en konstantan tråd der er lagt dobbelt 25
A"e tre konstantan tråde 25
Overblik 26
Pæren og modstandene 26
Dioderne 26
Fejlkilder 27
Risici 27
Diskussion 28
Forsøg 1 28
Forsøg 2 28
Konklusion 28
Selvevaluering 29
Mikkel 29
Anders 29
Joan 29
Referencer 30
Skrevende kilder: 30

Uddrag

Forsøg 1

- 220 ohms modstand
- 120 ohms modstand
- 47 ohms modstand
- 12 V / 0,1 A Pære
- Diode - lede retning

Forsøg 2
- Modstanden i en konstantan trådpå 350 cm
- Modstanden i en konstantan trådpå 175 cm
- Modstanden i en konstantan tråd der er lagt dobbelt
- Alle tre konstantan tråde... Køb adgang for at læse mere

Rapport om Ohms Lov

[4]
Bedømmelser
 • 25-05-2015
  Lidt mangler, men god inspiration
 • 24-11-2013
  okay rapport omkring ohms lov
 • 11-05-2013
  Givet af Folkeskoleelev i 10. klasse
  god teori omkring ohms lov
 • 09-01-2013
  God teori omkring Ohms lov