Ohms udvidede lov - Rapport i Fysik

  • STX 2.g
  • Fysik B
  • 10
  • 11
  • 1606
  • PDF

Ohms udvidede lov - Rapport i Fysik

Rapport om Ohms udvidede lov.

Formål
Formålet med denne øvelse er at bestemme et batteris indre modstand, Rindre, dets hvilespænding, U0 samt den maksimale strøm batteriet kan levere, Imax. Der anvendes til dette formål ”Ohms udvidede lov"

Lærers kommentar

Godt skrevet, fik meget med. Han ville gerne se en symbol/enhed tabel og noget mere databehandling.

Indhold

Formål
Teori
Apparatur
Forsøgsopstilling
Forsøgsbeskrivelse
Databehandling
Fejlkilder & usikkerheder
Konklusion
Bilag 1; forsøgsmålinger
Bilag 2; billeder af apparatur

Uddrag

Forsøgsopstilling til Ohms udvidede lov
Opstillingen nedenunder bruges til at måle og beregne værdierne af I, Rindre og Upol i et kredsløb, hvor spændingskilden(det elektriske element; batteriet) belastes af den ydre modstand, Rydre.

Amperemetret som måler I, tilsluttede vi via indgangene COM og 10A. Grunden til, at vi ikke satte amperemetret til mA (milli-ampere) var, at der nogle af batterierne var nye(vi vidste ikke hvilke) så strømstyrken ville blive for høj til mA. Voltmetret tilsluttede vi ved indgangene COM og Volt. Dekademodstanden tilsluttede vi via indgang 1 og 2.

Forsøgsbeskrivelse til Ohms udvidede lov
Vi målte de sammenhørende målinger af polspændingen Upol og strømstyrken I, idet man opnår de forskellige målinger af strømstyrkerne og spændingsfaldene ved, at variere dekademodstanden, Rydre. Vi målte polspændingerne fra 1,5 V og ned til den laveste spænding vi kunne få. 0,0 V er normalt ikke en måling man får ved dette forsøg, men værdien afhænger bl.a. af batteriets alder og producent. Amperemetret sætter også en grænse for spændingen, da den har en indre modstand, hvilket den ideelt set ikke burde have... Køb adgang for at læse mere

Ohms udvidede lov - Rapport i Fysik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.