Impressionisme og Ekspressionisme i billedkunst | Noter

 • HF 1. år
 • Billedkunst C
 • Ingen givet
 • 2
 • 602
 • PDF

Impressionisme og Ekspressionisme i billedkunst | Noter

Noter med overblik over impressionisme og ekspressionisme i Billedkunst.

Noterne redegør for kendtegn ved impressionismen og ekspressionismen.

De to stilretninger sammenlignes ikke, men redegøres for hver for sig.

Uddrag

Impressionisme
- Ses i perioden ca. 1870-1900.
- Impressionisterne chokerer verden ved at udstille skitseagtige, ”klattede” billeder. Det er den første kunsthistoriske strømning, der antyder noget abstrakt (penselstrøgene, der hidtil har været usynlige, da de skulle forestille noget / pege på noget andet end sig selv, bliver nu en del af billedet. Maleriet bliver dermed synligt som netop et maleri og ikke et foto)... Køb adgang for at læse mere

Impressionisme og Ekspressionisme i billedkunst | Noter

[12]
Bedømmelser
 • 24-06-2012
  Givet af HF-elev på 1. år
  ærgeligt at det kun er om billeder, troede det var litterært.
 • 13-05-2011
  rigtig god! det er framgrende til at lærer og forstå ! Rigtig godt !
 • 12-04-2017
  nok ikke det bedste men vil kunne bruges...
 • 31-05-2014
  Fine noter - men mangler en del og fylder ikke specielt meget.