Noter til Afsætning A - Trojka bind 1 & 2

 • HHX 3. år
 • Afsætning A
 • Ingen givet
 • 128
 • 25376
 • Word2007

Noter til Afsætning A - Trojka bind 1 & 2

Omfattende noter til hvert kapitel i Afsætning A bøgerne fra Trojka (både bind 1 & 2) samt ekstra eksterne noter (fra klassegennemgang)

Indhold

Kapitel 1 – Markedsføring i en succesrig virksomhed 3
Kapitel 2 – Virksomheden 5
Kapitel 3 – Strategisk analyse 7
Kapitel 4 – Fremtidig strategi 14
Kapitel 5 – virksomhedens internationalisering og globalisering 20
Kapitel 6 – Omverdensmodellen 25
Kapitel 7 – Konsumentmarkedet 27
Kapitel 8 – Producentmarkedet 33
Kapitel 9 – konkurrenceforhold 40
Kapitel 10 – Den konkurrencemæssige position 44
Kapitel 11 – virksomhedens informationssamling 49
Kapitel 12 – Markedsudvælgelse 54
Kapitel 13 – Model til analyse af markedsforhold 57
Kapitel 14 – Regioner af betydning for virksomheden 62
Kapitel 15 – Kulturelle forhold 65
Kapitel 16 – Segmentering og målgruppevalg 69
Kapitel 17 – Positionering 73
Kapitel 18 – Standardisering eller differentiering af parametermix 75
Kapitel 19 – Produkt og produktudvikling 78
Kapitel 20 – Serviceprodukter 84
Kapitel 21 – Pris 87
Kapitel 22 – National distribution 94
Kapitel 23 – International distribution 101
Kapitel 24 – Promotion 108
Kapitel 25 – virksomhedens samlede parametermix 120
Kapitel 26 – Markedsføringsplan 123

Uddrag

Kapitel 1 – Markedsføring i en succesrig virksomhed

KONCEPTER
- Et sæt retningslinjer for virksomhedens drift og markedsføring. Et koncept kan også siges at være en ”køreplan” for virksomhedens drift.
o Tidslinje side 16.
o Produktionskoncept
 Tager udgangspunkt i at forbrugerne foretrækker produkter, der kan købes i mange forretninger og til lave priser. Effektiv produktion nødvendig
o Salgskoncept
 skaber overskud gennem stort salgsvolumen, markedsføringen tager udgangspunkt i at produkterne i realiteten er produceret, aggressiv reklame indsats nødvendig.
o Markedsføringskonceptet
 Skaber indtjening ved at tilgodese kundens behov og ønsker. Produktudviklingen tager udgangspunkt i kundernes behov og ønsker.
• Satser på kundeorientering, koordinerede aktiviteter og målopfyldelse, realiseres gennem kundetilfredshed.
o Det samfundsmæssige koncept
 Tager udgangspunkt i forbrugerens aktuelle ønsker, fokus på den politiske forbruger. Satser fx på miljø og etik
o En – til en – markedsføring
 Tilstræber virksomheden et vedvarende samarbejde til kunde. Tilbyder ydelser der tilgodeser den individuelles behov og ønsker. Betegnes også som relationsmarkedsføring. Fx Dell, Aarstiderne.
• Individuel kunde, kundetilpasset ydelse, individuel kommunikation, fortjeneste ved langsigtet samarbejde... Køb adgang for at læse mere

Noter til Afsætning A - Trojka bind 1 & 2

[96]
Bedømmelser
 • 09-02-2016
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Kapitlernes navne + sidetal hænger ikke sammen med den udgave af bogen, som jeg har fået udleveret :( Så alle kapitelnavne + sidehenvisninger kan jeg ikke bruge til noget :/ Til info har jeg fået udleveret Trojkas Afsætning Niveau A Bind 1+2 2. Udgave
 • 18-06-2011
  Som de andre også skriver, er det et rigtig godt og fyldestgørende notat. Et man kan have med til eksamen, og lige slå op i, når man har fået sine eksamensspørgsmål.
 • 19-09-2018
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Skidegodt
 • 08-06-2017
  Givet af 3.g'er på STX
  Kapitlerne er anderledes for dem som står i min bog, hvilket skaber en forvirring.