Noter til Afsætning - Del 5 Virksomhedens Efterspørgsel

  • HHX 3. år
  • Afsætning A
  • Ingen givet
  • 24
  • 5285
  • PDF

Noter til Afsætning - Del 5 Virksomhedens Efterspørgsel

Noter til afsætning A.
Del 5 - Virksomhedens efterspørgsel
Indeholder:
Kapitel 6 - Konsumentmarkedet
Kapitel 7 - B-2-B markedet
Kapitel 8 - Virksomhedens relationer og netværk
Kapitel 9 - Segmentering og målgruppevalg, nationalt
Kapitel 10 - Virksomhedens positionering

Noter er til Afsætning, Niveau A (Bind 1) fra Trojka
Af Lene Jenrich, Kurt Jepsen, Peter Schmalz & Lise Aarosin
2. udgave 2010

Indhold

Kapitel 6 – Konsumentmarkedet
1. Konsumentmarkedet
2. S-O-R-modellen
3. Købsadfærdsanalyse
4. Købsadfærd
Kapitel 7 – Business-To-Business /B-2-B markedet
1. B-2-B markedet
2. Købsadfærden på B-2-B markedet
3. Markedsføring på B-2-B markedet
Kapitel 8 – Virksomhedens relationer og netværk
1. Relationer
2. Netværk på konsument- og B-2-B markedet
Kapitel 9 – SEGMENTERING og MÅLGRUPPEVALG
1. Segmenteringsbegrebet
2. Segmenteringsprocessen
3. Målgruppevurdering og –valg
4. Målgruppestrategi
Kapitel 10 – Virksomhedens positionering
1. Differentiering
2. Positionering
3. USP – ESP – ISP

Uddrag

Kapitel 6 – Konsumentmarkedet
• Ved en kunde forstås en person, en virksomhed eller en organisation, som den sælgende virksomhed handler med.
• Ved en forbruger forstås en person, en virksomhed eller en organisation, som har etableret nogle vaner, og som får dækket nogle behov ved køb af forskellige varegrupper.

1. Konsumentmarkedet

• Ved konsumentmarkedet forstås alle de personer og husstande, der efterspørger produkter og serviceydelser til eget forbrug. (Konsument = forbruger)
• Konsumentmarkedet betegnes også som B-2-C markedet. (Business-to-Consumer markeder)
• En analyse af konsumentmarkedets købsadfærd skal gerne give svar på trusler og muligheder.
• Ved købsadfærd forstås den proces, som kunden foretager før, under og efter købet af et produkt. (Adfærd = opførsel)
• Elementer, som indgår i købsadfærden på konsumentmarkedet... Køb adgang for at læse mere

Noter til Afsætning - Del 5 Virksomhedens Efterspørgsel

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.