Noter IØ B Lærebog HHX 1. udgave 2006

 • HHX 2. år
 • International Økonomi B
 • 12
 • 51
 • 19390
 • Word2003

Noter IØ B Lærebog HHX 1. udgave 2006

Indeholder noter til lærebogen til International Økonomi B på HHX Lyngby.

Kureer og Lundgren

Min lærer har ikke bedømt dette.
Selve notearbejdet er godt, og det har været meget tidskrævende!!

Skrevet til eksamen i 2008.

Indhold

Del 1 – National Økonomi 3
Kapitel 1 – Den Globale Økonomi 3
Kapitel 2 – Danmarks Økonomi 6
2.1 De samfundsøkonomiske mål 6
2.2 Danmarks økonomi – et tilbageblik 7
2.3 Balanceproblemerne i dansk økonomi 8
Kapitel 3 – Produktion og indkomst 8
3.1 Det økonomiske kredsløb 8
3.2 Måling af produktion og indkomst 8
3.3 Årets priser og faste priser 9
3.4 Forbrug og investering 9
3.5 Forsyningsbalance og rådighedsbeløb 10
3.6 Multiplikatorvirkningen 10
Kapitel 4 – Prisdannelsen 10
4.1 Efterspørgsel 10
4.2 Udbudskurven 12
4.3 Prisdannelsen 13
4.4 Indgreb i prisdannelsen 13
Kapitel 5 – Husholdninger og virksomheder 14
5.2 Forbrug og opsparing 15
5.3 Forbrugs- og opsparingskvoter 15
5.4 Indkomstfordelingen 15
5.5 Den danske virksomhedsstruktur 15
Kapitel 6 – Arbejdsmarkedet 16
6.1 Arbejdsmarkedet som er marked 16
6.2 Arbejdskraften i Danmark 16
6.3 Løndannelsen i Danmark 16
6.4 Arbejdsløshed 17
6.5 Årsager til arbejdsløshed 17
6.6 Arbejdsmarkedet i internationalt perspektiv 18
Kapitel 7 – Den offentlige sektor 18
7.1 Den offentlige sektors opgaver og størrelse 18
7.2 Den offentlige sektors udgifter 19
7.3 Den offentlige sektors indtægter 19
7.4 Den velfærdspolitiske debat i Danmark 20
7.5 Statsfinanserne 20
7.6 Den offentlige sektor og EU 21
Kapitel 8 – Finanspolitik 21
8.1 Hvad er finanspolitik? 21
8.2 Finanspolitiske instrumenter og multiplikatorer 21
8.3 Finanspolitikkens andvendelsesmuligheder 22
8.4 Finanspolitikken i Danmark 22
8.5 Finanspolitikken og EU 22
Kapitel 9 – Betalingsbalance og kapitalbalance 23
9.1 Betalingsbalanceregnskabet 23
9.3 Danmarks internationale likviditet (valutareserven) 24
Kapitel 10 – Valuta 24
10.2 Valutakursen 25
10.3 Hvad bestemmer valutakurserne? 25
10.4 Valutakurssystemer 25
10.5 Valutasamarbejdet i EU 26
10.6 Danmark og euroen 27
10.7 Den effektive kronekurs 28
Kapitel 11 – Den finansielle sektor 28
11.1 Penge, Nationalbanken og den finansielle sektor 28
11.2 Pengemængden 29
11.3 Obligationer 29
11.4 Renten 30
11.5 Aktier 30
Kapitel 12 – Pengepolitik 31
12.1 Hvad er pengepolitik? 31
12.2 Pengepolitiske instrumenter 31
12.3 Pengepolitikken i Danmark 32
12.4 Pengepolitik og EU (ECB) 32
Kapitel 13 – konkurrenceevneforbedrende politik 33
13.1 Valutapolitik 33
13.2 Indkomstpolitik 34
Kapitel 14 – Strukturpolitik 34
14.1 Arbejdsmarkedspolitik 34
14.2 Erhvervspolitik 35
Kapitel 15 – Miljøpolitik 36
15.1 Aktuelle miljøproblemer 36
15.2 Miljøpolitik 36
15.3 Miljøpolitiske instrumenter 36
15.4 International miljøpolitik 37
Kapitel 16 – Inflation 37
16.1 Hvad er inflation? 37
16.2 Årsager til inflation 37
16.3 Bekæmpelse af inflation 38
16.4 Inflationen i Danmark og i udlandet 38
Kapitel 17 - Makroøkonomisk landeanalyse 38
17.1 Makroøkonomiske nøgletal 38
Del 2 Global Økonomi 38
Kapitel 18 – Danmarks handel 38
18.1 Danmarks handel fordelt på lande 38
18.2 Hvilke varer og tjenester handler Danmark med? 38
18.3 Faktorer der påvirker vores udenrigshandel 39
Kapitel 19 – Konkurrenceevne 39
19.1 Priskonkurrenceevnen 39
19.2 Den strukturelle konkurrenceevne 39
19.3 Porters diamant 40
Kapitel 20 – Verdenshandelens udvikling og fordeling 40
20.1 Verdenshandelens udvikling 40
20.2 Verdenshandelen fordel på regioner og lande 41
20.3 Verdenshandelen fordelt på produkter 41
20.4 Ny international arbejdsdeling 41
20.5 De økonomiske magtcentre 41
Kapitel 21 – Globalisering af verdensøkonomien 41
21.1 Økonomisk globalisering 42
21.2 Globaliseringens årsager 42
21.3 Globaliseringens konsekvenser 42
Kapitel 22 – Teorier om handel 42
22.1 De klassiske, liberale handelsteorier 42
22.2 Nyere handelsteorier 43
Kapitel 23 – Frihandel kontra protektionisme 43
23.1 Frihandel og økonomisk integration 43
23.2 Handelshindringer og protektionisme 43
23.3 Årsager til protektionisme 44
Kapitel 24 – Internationale organisationer 44
WTO – General Agreement on Traffics and Trade 44
24.3 IMF og Verdensbanken 46
Kapitel 25 – Den europæiske union 46
25.1 Dannelsen af EF og EU 46
25.2 Institutionerne 47
25.3 Det indre marked 48
25.4 Landbrugspolitikken 49
25.5 Andre område i EU’s økonomiske samarbejde 49
25.6 EU de kommende år 50
Kapitel 26 – Udviklingsøkonomisk landeanalyse 50
26.1 Økonomiske forhold 50
26.2 Erhvervsstruktur 50
26.3 Befolkningsforhold 50
26.4 Levestandard 50

Noter IØ B Lærebog HHX 1. udgave 2006

[33]
Bedømmelser
 • 17-05-2010
  god opgave. men overskrifterne passer ikke med mine bøger. i mine bøger er der op til kapitel 32. så synes det er lidt mærkeligt at dine notater slutter ved kapitel 26. :-)
 • 17-06-2012
  Givet af HHX-elev på 2. år
  Utrolig veludført arbejde. kommer igennem samtlige kapitler i bogen. Mener det er fra bogen -> IØ B-niveau af Kureer & Lundgren, forlaget Kurlund.
 • 30-05-2015
  Fine notater som kan bruges til både lektioner i skolen og til eksamensforberedelse. Dog bør de suppleres med yderligere materiale.
 • 05-05-2015
  Godt arbejde! En stor hjælp