Eksamensopgave om Den Offentlige Sektor i Danmark - International Økonomi

 • HHX 3. år
 • International Økonomi A
 • 10
 • 9
 • 2561
 • PDF

Eksamensopgave om Den Offentlige Sektor i Danmark - International Økonomi

Opgaven er en besvarelse af eksamenssættet fra juni 2010 om den offentlige sektor i Danmark (forsøg med netadgang) i international økonomi A.

Opgave 1:
a. Gør kort rede for den offentlige sektors opgaver. Giv med udgangspunkt i bilagene eksempler på, hvordan den offentlige sektor løser disse opgaver.
b. Gør på baggrund af bilag 1 rede for udviklingen i den offentlige saldo i perioden 2006 - 2010.
c. I radioklippet i bilag 6 ( cirka ved 4. minut ) udtaler Mads Lundby Hansen: "...offentlige ydelser det er gratisydelser. Efterspørgslen efter dem, den er ubegrænset..." Forklar hvad der menes med citatet og illustrer problemstillingen i et udbuds-efterspørgselsdiagram.

Opgave 2:
Analyser med udgangspunkt i bilagene årsagerne til udviklingen på den offentlige saldo i perioden 2006 - 2010. Diskuter herunder hvorledes vores valg af velfærdsmodel har påvirket udviklingen, samt i hvilket omfang udviklingen er udtryk for aktiv finanspolitik eller automatiske budgetvirkninger.

Opgave 3:
Diskuter på baggrund af bilagene, hvorvidt en stor offentlig sektor stimulerer eller dæmper den økonomiske vækst. Vurder om den offentlige sektor i Danmark kan fortsætte i sin nuværende udformning. Inddrag betydningen af den ændrede aldersfordeling og globaliseringen.

Lærers kommentar

Rigtig flot første opgave. Du kommer virkelig i dybden og viser gode kompetencer indenfor IØ faget. Dog skal du koncentrere dig noget mere om de efterfølgende opgaver, hvor du til tider sjusker med din besvarelse.

Elevens kommentar

Det vil være en fremragende idé, at kigge de sidste opgaver noget grundigere igennem.

Studienets kommentar

Der er ikke tale om nogen synderligt god besvarelse. Specielt opgave 2 og 3 halter bagefter. Studienet har lavet en længere kommentar i slutningen af hver opgave, som du kan læse for at se, hvordan opgaven kan gøres bedre.

Uddrag

"DEN OFFENTLIGE SEKTOR I DANMARK

OPGAVE 1.

A.

Den offentlige sektor i Danmark omfatter staten, regionerne og kommunerne. Der er tre hovedsaglige opgaver forbundet med den offentlige sektor, og det er hhv.: regulering og styring af samfundsøkonomien, udligning af sociale forskelle i samfundet og fordeling af offentlige goder blandt befolkningen.

Yderligere er det den offentlige sektors job, at kontrollere den danske økonomi, så der ikke opstår balanceproblemer. Den offentlige sektor yder også hjælp til befolkningen via en rimelig fordeling af velfærden – vi snakker i dette tilfælde om dagpenge, pension & S.U. osv.
De ovennævnte opgaver fordeles ud på forskellige grene af den offentlige sektor, hvor:
Regionerne tager sig af sygehuse, erhvervsudvikling og specialundervisning."... Køb adgang for at læse mere

Eksamensopgave om Den Offentlige Sektor i Danmark - International Økonomi

[22]
Bedømmelser
 • 28-01-2016
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Super god hjælp og inspiration. Specielt opgave 2 er meget dybdegående og til stor hjælp hvis man er gået lidt i stå.
 • 24-02-2013
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Ved at skimme opgaven tror jeg simpelthen ikke på at denne opgave har fået 10! Svindel og humbug.
 • 23-05-2014
  Rigtig godt formuleret og rigtig brugbar
 • 11-03-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  god besvarelse , dog ligger de relevante informationer i lærens rettelse