SRP om Minimalisme med fokus på Helle Helle og Raymond Carver

 • STX 3.g
 • SRP (Dansk A, Engelsk A)
 • 12
 • 23
 • 10027
 • PDF

SRP om Minimalisme med fokus på Helle Helle og Raymond Carver

SRP i Dansk A og Engelsk A om Minimalisme med fokus på Helle Helle og Raymond Carver.

Opgaven behandler emnet med særlig vægt på den litterære minimalisme som kommer til udtryk i deres værker.

Raymond Carvers noveller "They're Not Your Husband" og "Why Don't You Dance?" samt Helle Helles "Køreplaner" og "Syltning" analyseres i opgaven.

Opgaven er skrevet i 2011.

Lærers kommentar

Meget, meget flot arbejde! Min eneste anke er, at dit sprog nogle steder bliver lidt for kringlet og akademisk; sørg for at gøre dit sprog mere formidlende og læservenligt, når du skriver.

Studienets kommentar

Siden eksemplet blev skrevet, har man ændret på nogle af kravene til SRP, så udformningen kan afvige lidt fra den måde, som et SRP skal skrives og bygges op i dag.

Før i tiden var der fx ikke de samme krav til anvendelse af faglige metoder. Derfor kan gamle studieretningsprojekter nogle gange anvende samme metode i begge fag. I dag er der krav om flere metoder. Hvis du for eksempel laver nykritiske tekstanalyser i begge fag, er du altså nødt til også at inddrage en anden metode.

Derudover skal du ikke længere skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk.

Vi har skrevet SRP-bogen, som giver dig en grundig vejledning i alle dele af arbejdet med SRP. Den er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Abstract
Indledning
Redegørelse for den litterære minimalisme
a. Fra Minimal Art til litterær minimalisme – og Hemingways ”iceberg technique”
b. Kim A. Herzinger og John Barth – minimalismens niveauer
c. Ingolf Kaspar – en introduktion til minimalismens koncept
d. Begrebsapparat til analyse af minimalistisk litteratur
i. Delkonklusion: Redegørelse for den litterære minimalisme
Analyse og fortolkning: Raymond Carver
a. Forfatteren Raymond Carver
b. Syntaks, sprogføring, forløbs- og fortællestruktur – en analyse
c. Undertekst, tematik, hverdagsæstetik og erkendelsespotentiale hos Carver
ii. Delkonklusion: Minimalismen hos Raymond Carver
Analyse og fortolkning: Helle Helle
a. Forfatteren Helle Helle
b. Syntaks, sprogføring, forløbs- og fortællestruktur – en analyse
c. Undertekst, tematik, hverdagsæstetik og erkendelsespotentiale hos Helle
iii. Delkonklusion: Minimalismen hos Helle Helle
Minimalismens ambitioner
a. Carvers skrivestil – med udgangspunkt i On Writing
b. Helles skrivestil – med udgangspunkt i Noter og tv-udsendelsen Autograf
c. Formår Carver og Helle at leve op til ambitionerne?
iv. Delkonklusion: Minimalismens ambitioner
Litteraturen efter den minimalistiske bølge – tendenser i 00'erne
v. Delkonklusion: Litteraturen efter den minimalistiske bølge
Konklusion
Litteraturliste
a. Primær litteratur
b. Sekundær litteratur

Uddrag

Indledning:
'Less is more'.

Sådan lyder minimalismens paradoksale og centrale formel – hvordan kan ”mindre” resultere i et ”mere”? Hvordan kan en kortfattet tekst have mere at sige, end en tekst med en masse forklarende ledsætninger? Den minimalistiske litteratur formår, trods den paradoksale formel, at sige en mere, end man lige skulle tro, hvorfor jeg finder denne strømning yderst interessant.

Den litterære minimalisme er særligt kendetegnet ved 1980'ernes litteratur i USA, mens den minimalistiske bølge ramte Danmark i 90'erne. Jeg benytter mig af fagene dansk og engelsk, hvor begge fungerer som hovedfag; mit mål med opgaven er ikke at belyse minimalismen i hhv. USA og Danmark, af hvilken grund jeg ikke har valgt at lave en komparativ analyse af teksterne – jeg behandler dem som ét samlet udtryk for minimalistisk litteratur.

Jeg vælger i min analyse at lade novellerne supplere hinanden, hvorfor jeg først og fremmest analyserer den første novelle af de to forfattere i dybden, mens den anden novelle supplerer eller kommer med andre eksempler på den minimalistiske litteraturs karaktertræk. Min afhandling tager udgangspunkt i mine problemstillinger; jeg vil lave en redegørelse for minimalismen som litterær strømning, hvor jeg til slut vil danne et begrebsapparat, som jeg benytter mig af i min analyse novellerne af Raymond Carver og Helle Helle.

Efterfølgende vil jeg redegøre for Carvers og Helles ambitioner om deres litteratur, hvorefter jeg vil diskutere, hvorvidt disse ambitioner fungerer i litteraturen. Til slut vil jeg perspektivere til litteraturen i 00'erne efter den minimalistiske bølge, hvor jeg vil belyse, hvorvidt der i 00'ernes litteratur stadig var minimalistiske elementer... Køb adgang for at læse mere

SRP om Minimalisme med fokus på Helle Helle og Raymond Carver

[11]
Bedømmelser
 • 12-04-2016
  Givet af 3.g'er på STX
  Super god og meget gennemført opgave. Der lægges vægt på det tekniske, såsom sætningskonstruktion, og ikke på fortolkning af teksterne, så hvis man havde håbet på inspiration til fortolkning er dette ikke opgaven, man skal vælge.
 • 09-05-2012
  Flot, velformuleret og struktureret opgave. Højt refleksionsniveau og god brug af sekundær litteratur.
 • 02-10-2016
  Givet af 3.g'er på STX
  Super god inspiration
 • 03-04-2014
  Flot opgave - forståeligt med 12-tallet

Materialer relateret til SRP om Minimalisme med fokus på Helle Helle og Raymond Carver.