SRO om Lola Rennt | Tysk fortsættersprog A og Mediefag C

SRO om Lola Rennt | Tysk fortsættersprog A og Mediefag C

Studieretningsopgave SRO om filmen Lola Rennt, skrevet i Tysk A og Mediefag C.

Opgaven indeholder redegørelse af postmodernismen, analyse af filmiske og fortællemæssige virkemidler, herunder kamerabrug, klipning, farver, musik og stilistiske træk af Zweite Runde. Personkarakteristik og tematik og til sidst en vurdering af genre.

Elevens kommentar

Der er lagt meget mere vægt på mediefagdelen, og tematik kunne gøres bedre.

Indhold

Abstract 2
Indholdsfortegnelse 3
Indledning 4
1. Redegørelse af postmodernisme 4
2. Analyse af lola rennt 5
2.1 lola rennt zweite runde 5
2.2 karakteristik af lola og manni og deres forhold 9
2.3 tematik 11
3. Vurdering af genre 12
4. Konklusion 13
Litteraturliste 14

Uddrag

LOLA RENNT er en postmodernistisk film fra 1998, som blev instrueret af tyskeren Tom Tykwer og som handler om Lola, der skal hjælpe sin kæreste med at skaffe 100.000 mark.
For at få en bedre forståelse af filmen, vil jeg starte med at redegøre, hvad begrebet postmodernisme dækker. Dernæst vil jeg med udgangspunkt i Zweite Runde, drejebogen LOLA RENNT side 85 linje 20 til side 89 linje 27, analysere de filmiske og fortællemæssige virkemidler, herunder kamerabrug, klipning, farver, musik og stilistiske træk. Det vil jeg gøre ved at lave et skema, som jeg deler op i 3 dele med de filmiske virkemidler, billedside/handling og lydsiden, hvor jeg derefter uddyber disse. Derefter vil jeg med udgangspunkt i en personkarakteristik af Lola og Manni lave en analyse af deres forhold samt filmens tematik. Til slut vil jeg vurdere hvilke genreetiketter, der passer bedst til filmen LOLA RENNT, som er en romantisk-filosofisk-action-kærligheds-eksperimenterende-thriller... Køb adgang for at læse mere

SRO om Lola Rennt | Tysk fortsættersprog A og Mediefag C

[1]
Bedømmelser
  • 15-11-2015
    den er god til inspiration

Materialer relateret til SRO om Lola Rennt | Tysk fortsættersprog A og Mediefag C.