Kvindebevægelsen i 1970'erne

 • STX 1.g
 • Dansk A
 • 10
 • 14
 • 4464
 • PDF

Kvindebevægelsen i 1970'erne

Her finder du en større opgave, der handler om rødstrømpebevægelsen i 1970'erne og romanen 'Hvad tænkte egentlig Arendse' af Jette Drewsen. Opgaven bruger primært danskfagets metoder, men indeholder også en historisk redegørelse.

Problemformulering:
Hvad er den historiske baggrund for kvindebevægelsens opkomst i starten af 1970'erne, og hvad kom bevægelsen til at betyde for kvindelitteratur i perioden (1970'erne)?

• Jeg vil starte med at gøre rede for, hvad Rødstrømpebevægelsen stod for, og hvordan de kom frem med deres budskaber.
• Derefter vil jeg vurdere, hvad grunden kunne være til, at kvinderne markerede sig stærkt lige på dette tidspunkt.
• Jeg vil analysere, hvordan kvinden og kvindeligheden blev udtrykt gennem litteraturen og i denne forbindelse undersøge, hvordan Jette Drewsen udtrykker sig om dette gennem sin skønlitterære roman: ”Hvad tænkte egentlig Arendse?”.
• Til sidst vil jeg se på, hvilken betydning kvindebevægelsen har haft for det Danmark, vi lever i i dag.

Indhold

Problemformulering
Rødstrømpebevægelsen
- Dannelse af Rødstrømpebevægelsen
- Tre hovedpunkter på dagsordenen
- Udtryksformer
Samfundet op til 1970'erne
- Vurdering af kvindernes markering
Kvindelitteratur i 1970'erne
Analyse af ”Hvad tænkte egentlig Arendse?”
Kvindebevægelsens betydning for samfundet i Danmark i dag
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Mit overemne er kvindebevægelsen i 1970'erne. Jeg går i dybden med Rødstrømpebevægelsen, men samtidig ser jeg også overordnet på, hvordan kvinder udenfor bevægelsen, blev påvirket af de strømninger Rødstrømpebevægelsen satte i gang.
Jeg har valgt emnet: ”Kvindebevægelsen i 1970'erne”, da jeg synes, det lyder meget spændende at beskæftige sig med, hvordan kvinderne fik den ligestilling, de har i dag. Dette er noget, jeg er påvirket af, fordi jeg selv er en pige, og derfor måske ville have levet som husmor, hvis ikke det havde været for oprørerne, der kom i tiden lige omkring slutningen af 1960'erne og starten af 1970'erne.
Jeg har også valgt emnet, fordi det er et punkt i historien, jeg har en meget lille viden om, da det for mig altid bare har været naturligt, sådan som ligestillingen ser ud nu, fordi jeg er født efter den tid, og derfor vil jeg lære meget af at arbejde med kvindebevægelsen.

---
Analyse af ”Hvad tænkte egentlig Arendse?”

Bogen, jeg har valgt at analysere, er skrevet af Jette Drewsen i 1972 og hedder ”Hvad tænkte egentlig Arendse?”. Dette er en skønlitterær tekst, hvilket gør at den ikke kan bruges som en historisk kilde, men udelukkende som en subjektiv fortolkning af denne historiske situation.

I romanen følger man hovedpersonen Ursula, som er hjemmegående familiemor, og man ser, hvordan hun bliver påvirket af, at der er en bevægelse i samfundet, som går mod de normer, der er herskende i hjemmene. Vi ser, hvilke tanker hun gør sig med hensyn til sin rolle i familien, og hvordan hun og hendes nære veninder oplever den langsomme ændring i familiemønsteret. Ursula ville oprindelig være fotograf men gav afkald på denne drøm, da hun blev gift og fik børn.

Man kommer tæt på hovedpersonen Ursula, da romanen er skrevet i førsteperson og derfor har en jeg-fortæller. Vi hører om hendes tanker og om hendes syn på tilværelsen i den lille familie.
Der er også meget direkte tale, hvor vi hører hvordan de snakker til hinanden, hvilket er med til at gøre, at der er en vis sammenhæng mellem fortælletid og fortalt tid i de pågældende situationer. Den direkte tale er et spændende træk, da man kan høre, hvor meget respekt Ursula har for sin mand i starten af romanen, eller modsat, hvor lidt respekt hendes mand, Esben, har for hende. Hver gang hun siger eller gør noget, som ikke passer Esben, slår han hende uden at... Køb adgang for at læse mere

Kvindebevægelsen i 1970'erne

[7]
Bedømmelser
 • 13-03-2011
  Givet af 3.g'er på STX
  RIGTIG god opgave der er letlæselig og nem at forstå og god til at skabe et overblik
 • 30-11-2011
  Givet af Folkeskoleelev i 9. klasse
  Meget god opgave!! Den fik mig igang med min ;) Tak skal du ha'!
 • 19-05-2016
  En der kan komme med en indledning til denne opgave
 • 29-10-2014
  Givet af HTX-elev på 3. år
  okay ikke som forvenett