Opbrud og kønsroller i 60'erne og 70'erne

  • STX 1.g
  • Dansk A
  • 10
  • 12
  • 3173
  • PDF

Opbrud og kønsroller i 60'erne og 70'erne

Her ser du en større opgave i Dansk om opbrud og kønsroller i 60'erne og 70'erne med inddragelse af digte fra Vita Andersens digtsamling Tryghedsnarkomaner (1977).

Problemformulering
Redegør for de samfundsmæssige forandringer 1960'ernes og 70'ernes Danmark og deres betydning for familiemønstret og forholdet mellem kønnene i samme periode.

Analysér og fortolk et digt fra Vita Andersens samling Tryghedsnarkomaner (1977) samt teksten Manden og barnet – opvågnen i fremmede rum (1976) af Hugo Hørlych Karlsen. I analysen skal du have særligt fokus på fremstillingen af kønsrollemønstre.

Diskuter hvordan litteraturen bidrager til at forstå ændringer i kønsroller i Danmark i 1960'erne og 1970'erne.

Indhold

Indledning 3
Udviklingen i kønsrollerne: fra 1960-70'erne frem til nu 3
Rødstrømpebevægelsen: 3
Kønsrollemønstrene i familielivet og arbejdspladsen 4
Seksuel frigørelse: 5
Hvor ses der spor af opgøret i dag? 6
Analyse og fortolkning af et digt: Vita Andersens digtsamling ”Tryghedsnarkomaner” 7
Digtet: ”Fredag, lørdag, søndag” 7
Analyse og fortolkning af teksten: Manden og barnet – opvågnen i fremmede rum 9
Litteraturens forståelse af ændringer i kønsrollerne i 1960-70'erne 10
Konklusion 10
Litteraturliste 11
Bilag 12
Bilag 1: Hvem skal forsørge familien og hvem skal passe børnene? 12
Bilag 2: Andelen af børn i daginstitution 12

Uddrag

Indledning
I 1960'erne havde hele landets kvinder en begrænset mængde af respekt. – alt fra familielivet til arbejdspladsen. En kvinde blev forventet kun at følge en vej; At hun skulle gifte sig i en tidelig alder af start 20'erne, stifte en familie hurtigt, og så vie sit liv til husførelse. Var det af den årsag, at kvinderne i gjorde oprør? – Eller ligger der mere i det? Jeg vil kigge på, hvilken udvikling der er sket i perioden omkring 1960'erne og 70'erne, og hvilken påvirkning det har haft på samfundet i dag.
Jeg vil derudover også analysere og fortolke digtet ”Fredag, lørdag, søndag” fra Vita Andersens digtsamling ”Tryghedsnarkomaner” (1977) samt teksten ”Manden og barnet – opvågnen i fremmede rum” (1976) af Hugo Hørlych Karlsen, hvor jeg primært vil fokusere på fremstillingen af kønsrollemønstrene.

Udviklingen i kønsrollerne: fra 1960-70'erne frem til nu
Rødstrømpebevægelsen:
Rødstrømpebevægelsen er helt klart nøgleelementet, hvis man snakker om, hvad der er startede opgøret og kampen om kvinderetfærdighed. Rødstrømperne bestod af en masse små kvindegrupper, der sammen udgjorde en venstreorienteret og radikal feministisk kvindebevægelse. Kvindebevægelsen blev grundlagt i 1970, og det var i den samme periode, hvor bevægelsen havde sin storhedstid. Omstyrtelse af kapitalismen og patriarkatet var altså det primære mål for rødstrømperne. De ønskede et samfund, der ikke var mandestyret, og hvor lighed blandt kønnene var noget man gik op i. De kæmpede blandt andet for lige løn, fri abort og overordnet set bare lige vilkår for mænd og kvinder. Kvindekampen var svær at overse, for den foregik overalt; på arbejdspladserne, i politikken og i familielivet... Køb adgang for at læse mere

Opbrud og kønsroller i 60'erne og 70'erne

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.