AT synopsis: Folkekirken og homoseksualitet

 • STX 2.g
 • AT (Religion C, Dansk A)
 • Ingen givet
 • 4
 • 1329
 • PDF

AT synopsis: Folkekirken og homoseksualitet

En synopsis i AT med fagene religion/dansk med overemnet kærlighed.

Problemformulering
Kan kærlighed være en synd ?

Problemstillinger:
1.Hvad står der i Bibelen omkring homoseksualitet ?
2.I hvilken sammenhæng står det i ?
3.Hvordan skal det forståes ?
4.Hvordan fortolker moderne præster biblens ord om homoseksualitet ?
5.Hvordan forholder moderne præster sig til homoseksualitet ?
6.Hvorfor er præsterne uenige?
7.Hvad vil der ske i fremtiden ?

Studienets kommentar

Meget beskæmmet af stavefejl

Indhold

Indledning
Problemformulering
Problemstillinger:
Materialer og metoder:
Delkonklusioner på problemstillinger
Samlet konklusion
Litteraturliste
Perspektivering til andre AT-forløb

Uddrag

I igennem den seneste årrække har debatten om vielse og velsignelse af homoseksuelle i folkekirken været genstand for stor debat, derfor vil jeg i denne opgave undersøge hvordan og hvorfor folkekirken forholder sig til homoseksuelle. Og hvordan det kan være at folkekirken tilsyneladende ser ud til at være modstander af denne form for kærlighed.

Delkonklusioner på problemstillinger:

1. Hvad står der i biblen omkring homoseksualitet og i hvilken sammenhæng står det i?
I biblen står homoseksualitet nævnt fire steder, et sted i det gamle testamente og et sted i det gamle testemente.

I det gamle testamente:
3. Mos. 20,13: Ved I ikke, at uretfærdige ikke skal arve Guds rige? Far ikke vild! Hverken utugtige eller afgudsdyrkere eller ægteskabsbrydere eller mænd, der ligger i med mænd.

Tekststykket kommer fra 3. Mosebog, hvor indholdet koncentrerer sig om retsregler og præsternes ritualer. 3. Mosebog er en fortsættelse af lovstoffet som moses fik ved Sinai i 2. Mosebog.
Budskabet i tekststykket er klart: Homoseksualitet er en synd.

I det nye testamente:
Kor. 6,9: Hvis en mand har samleje med en mand, som man har samleje med en kvinde, har de begge to begået en vederstyggelighed. De skal lide døden. De har selv skylden for deres død. (…)sådan var nogle af jer engang, men I blev vasket rene, I blev helliget,

Tekststykket, tilegner Paulus til grækerne, da han skriver koritherbrevene i Korinth, Grækenland, hvor der på den tid var mange homoseksuelle. Paulus tager afstand fra homoseksualitet.

Rom. 1,26-27: Derfor prisgav gud de til vanærende lidenskaber: Deres Kvinder udskiftede den naturlige omgang med naturstridige, | og ligeså opgav mænd deres naturlige omgang med kvinden og optændtes af deres begær efter... Køb adgang for at læse mere

AT synopsis: Folkekirken og homoseksualitet

[4]
Bedømmelser
 • 03-04-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  Korrekturlæsning kunne være en idé. Ellers en ok opgave
 • 18-06-2013
  Givet af 2.g'er på STX
  Overskuelig opgave! Hjalp mig meget under mit AT forløb :-)
 • 30-11-2011
  Givet af Folkeskoleelev i 9. klasse
  God opgave, meget nyttig.
 • 30-01-2011
  God opgave, hjalp mig meget!