STX Kemi A Eksamen 16. august 2010 - Vejledende besvarelse

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
 • STX 3.g
 • Kemi A
 • 12
 • 14
 • 1219
 • PDF

STX Kemi A Eksamen 16. august 2010 - Vejledende besvarelse

Besvarelse af eksamenssættet i skriftlige kemi STX A-Niveau. Sættet er fra 16. august 2010.

Opgaverne 1-4 er besvaret og der er pædagogiske referencer til brugte formler.

Perfekt til eleven, som gerne vil have bedre forståelse for løsning af skriftlige opgaver i kemi.

Opgaven er lavet og kvalitetssikret af Studienet.dk

Indhold

Opgave 1: Cement og calciumsulfat

a. Beregn indholdet af aluminium i cementen udtrykt i masseprocent.
b. Beregn det volumen carbondioxid, der ifølge reaktionsskemaet dannes ved brænding af 1178 kg calciumcarbonat ved 1450 °C og et tryk på 1,013 bar.
c. Beregn ΔS° for reaktion II. Kommenter resultatet i forhold til reaktionsskemaet.
d. Beregn den temperatur, hvor reaktion II er i ligevægt ved standardbetingelser. Skal man holde temperaturen over eller under denne temperatur, hvis man vil undgå, at reaktion II forløber ved standardbetingelser?
e. Beregn opløseligheden af calciumsulfat i en 0,15 M Na2SO4-opløsning ved 25 °C. Angiv resultatet i g/100 mL.

Opgave 2: Selvlysende legetøj

a. Gør rede for, hvilken orden henfaldet af det exciterede pigment følger.
b. Bestem aktiveringsenergien for henfaldet af det exciterede pigment.
c. Ved hvilken temperatur vil det exciterede pigment henfalde dobbelt så hurtigt som ved 10 °C?

Opgave 3: Coffein

a. Gør rede for, at coffeins molekylformel er C8H10N4O2. Benyt bilag 1.
b. Beregn den formelle stofmængdekoncentration af coffein i kaffe.
c. Beregn pH i en 5,0·10^-3 м opløsning af coffein i vand ved 25 °C.
d. Beregn, hvor stor en brøkdel af coffeinmolekylerne, der findes på baseform i en mavevæske med pH 2,0. Antag at temperaturen er 25 °C. Kommenter resultatet i forhold til optagelse af coffein.
e. Vis, at der er en lineær sammenhæng mellem coffeinkoncentrationen i standardopløsningerne og arealtallet. Bestem coffeinindholdet i Nescafé, udtrykt i mg coffein/g Nescafé.

Opgave 4: Castorolie

a. Angiv reaktionstype for reaktion I.
b. Argumenter for, at D kan forekomme i fire spejlbilledisomere former. Færdiggør reaktionsskemaet for reaktion III, idet strukturen af det manglende stof anføres. Benyt bilag 2.
c. Hvilke informationer giver IR-spektrenes karakteristiske absorptionsbånd over 1500 cm-1 om de funktionelle grupper i E og F? Anfør, og argumenter for sandsynlige strukturformler for E og F. Benyt evt. bilag 3.

Uddrag

Her kan du læse et uddrag af opgave 4.c i eksamenssættet.

Funktionelle grupper i E:
- Vi ser en bred top omkring 3000 cm-1. Det tyder på en eller flere OH grupper, muligvis OH'et i COOH.
- Vi ser en stærk top lige omkring 1700 cm-1 hvilket tyder på en carbonyl formentlig en syre carbonyl.
- Der ses også toppe både lige før og efter 3000 cm-1 hvilket tyder på både sp^2 og sp^3 hybridiseret carbon. (altså enkelt og dobbelt carbon-carbon bindinger)
Funktionelle grupper i F:
- Vi ser en top lige over 1700 cm-1 hvilket tyder på en carbonyl formentlig en syre carbonyl.
- Mange toppe lige før 3000 cm-1 men ingen lige efter hvilket tyder sp^3 hybridiseret carbon men ingen sp^2 hybridiseret carbon.(altså ingen dobbelt bindinger)
- Der kan muligvis skjules en OH gruppe under C til C enkelt bindingerne.
Ud fra de grupper der er til stede i F og E må det formodes at dobbeltbinding er i E samt at både E og F har en syregruppe. Hvis man udregner molekylevægten af det produkt man ville forvente ved... Køb adgang for at læse mere

STX Kemi A Eksamen 16. august 2010 - Vejledende besvarelse

[29]
Bedømmelser
 • 03-12-2012
  Givet af 3.g'er på STX
  Meget overskuelig opgavebesvarelse. Nogle opgaver ville dog ikke tage skade af en dybere besvarelse.
 • 03-03-2012
  Givet af 3.g'er på STX
  Det er super god besvarelse. God gennemgang af opgaverne. Det er nemt og overskueligt.
 • 30-05-2017
  super god hjælp og vejledning
 • 04-11-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  Gode besvarelser af opgaver