Karakteristik af elektriske komponenter + kobling af resistorer

 • STX 3.g
 • Fysik B
 • 10
 • 10
 • 1478
 • PDF

Rapport: Karakteristik af elektriske komponenter + kobling af resistorer

Rapport om to forsøg. Det første handler om karakteristikker af forskellige elektriske komponenter, hvor det andet handler om kobling af resistorer.

De elektriske komponenter er en resistor, en glødelampe og en diode.

Formål:
Formålet med det ene forsøg er at undersøge I-U-sammenhængen, karakteristikken, for en resistor (R), en 6V glødelampe (G) og en diode (D).
Endvidere er formålet med det andet forsøg at indøve beregning af erstatningsresistansen ved forskellige resistorkoblinger.

Lærers kommentar

Opgaven fik 10 da den næsten leverede alt, undtagen en redegørelse for kirchoffs love. Dette havde fået den op på 12.

Elevens kommentar

Kunne have medtaget teori om Kirchoffs love.

Indhold

Formål
Teori
Forsøg 1 – karakteristikker
Materialer
Fremgangsmåde
Resultater
Forsøg 2 – kobling af resistorer
Resultatbehandling
Materialer
Fremgangsmåde
Diskussion
Konklusion

Uddrag

Forsøg 1 – karakteristik af elektriske komponenter:

Materialer

- spændingsforsying 0.24 V
- Voltmeter
- Amperemeter
- Diode
- Resister
- Glødepære
- Ledninger

Fremgangsmåde

Spændingsforsyningen sættes i kredsløb med voltmeteret, amperemeteret og henholdsvis de tre forskellige komponenter; resistoren, glødepæren og dioden.
Illustration af forsøgsopstillingen ses herunder:

Herefter, for de tre komponenter, måles de sammenhørende værdier af strømstyrken I gennem komponenten og spændingsfaldet U over komponenten.
Resultaterne nedfældes i et skema.

Forsøg 2 – kobling af resistorer

Materialer

- 4 resistorer
- et ohmmeter
- ledninger

Fremgangsmåde

Ohmmeteret indstilles på området 2 . Dernæst måles resistorerne A, B, C og D enkeltvis, og disse værdier fungerer hermed som tabelværdier. Herefter beregnes den ønskede kobling ud fra tabelværdierne, hvordan den måles.
Beregn de målte værdiers afvigelse fra den værdi vi beregner ud fra koblingsformlerne, og angiv afvigelsen i procent... Køb adgang for at læse mere

Karakteristik af elektriske komponenter + kobling af resistorer

[4]
Bedømmelser
 • 24-11-2013
  fint karakteristik ...............
 • 16-09-2015
  Okay opgave, dog en del mangler.
 • 27-04-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  Fin opgave, dog med mangler.
 • 04-04-2013
  Grundig besvarelse. flot arbejde