Rapport om Erstatningsresistor

  • STX 2.g
  • Fysik B
  • 10
  • 7
  • 979
  • PDF

Rapport om Erstatningsresistor

Vi undersøger en erstatningsresistor.

Formål:
Vi vil med dette forsøg undersøge om de brugte resistorer virker på den forventede måde, som en resistorer, dvs. om den givne karakteristik passer, samt undersøge hvorvidt reglerne for serie- og parallelkobling er rigtige.

Elevens kommentar

Dette er den urettede, dog havde jeg kun få rettelser.

Studienets kommentar

Det er vigtigt at skelne mellem fejlkilder og usikkerheder. Fejlkilder kan være fejl i forsøgsudførelsen eller forkerte antagelser (foreksempel at vi er i et lukket system). Usikkerheder kan være måleusikkerheder. Modsat usikkerheder vil fejlkilder påvirke dit resultat i en bestemt retning.

Indhold

Formål
Teori
Fremgangsmåde
Måleresultater
Beregninger
Fejlkilder
Konklusion

Uddrag

Fremgangsmåde til undersøgelse af erstatningsresistor:

Til dette forsøg brugte vi to forskellige resistorer, to multimetre, en spændingsforsyner, 4 krokodillenæb samt en håndfuld ledninger.
Det første vi gjorde, var at aflæse de to resistorers farvekoder, sådan at man kunne kende forskel på dem, og ikke senere ville komme til at bytte rundt på dem.
I første del, opbyggede vi en målekreds bestående af de to multimetre, henholdsvis indstillet som voltmeter og amperemeter, og en enkelt resistor, som blev koblet til en spændingsforsyner. Herefter målte vi 8 målinger med sammenhængende værdier af strømstyrken og spændingsfaldet for hver resistor, jævnt fordelt op til spændingen 7,0 V.

Derefter, i den anden del, foretog vi en direkte resistansmåling med et multimeter, anvendt som Ohmmeter.

Til den tredje del, målte vi erstatningsresistanserne, endnu engang ved hjælp af et multimeter, brugt som Ohmmeter, ved henholdsvis en serie- og parallelkobling. Skitser kan ses under teori... Køb adgang for at læse mere

Rapport om Erstatningsresistor

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.