Universet - Stor Rapport i Fysik om Verdensrummet

  • STX 2.g
  • Fysik B
  • 10
  • 22
  • 5836
  • PDF

Universet - Stor Rapport i Fysik om Verdensrummet

Jeg undersøger universet og går i dybden med Afstandsbestemmelse, Cepheider og Hubblerelationen. Jeg ender med at give et bud på universets alder ved at undersøge universets udvidelse.

Indhold

1. Indledning
2. Introduktion til magnituder
3. Indledende afstandsbestemmelse
3.1 Parallaksemetoden

3.2 HR-diagram

3.3 Udviklingen af de gamle metoder
4. De variable stjerner
4.1 De variable stjerner - Henrietta Leavit

4.2 Edwin Hubble - de variable cepheider
5. Hubblerelationen
5.1 Diameter-metoden

5.2 Dopplereffekten - rødforskydning

5.3 Hubblerelationen

5.4 Universets alder
6. Konklusion
7. Litteratliste

Uddrag

Afstandene i verdensrummet har altid vakt undren hos menigmand såvel som hos etablerede astronomer. Mange forunderlige teorier om verdensrummet er gennem tiden fremlagt med større og mindre succes. Et af astronomens vigtigste foretagender er at vurdere eller, endnu bedre, beregne afstanden til forskellige objekter i verdensrummet. De forskellige typer af afstandsmåling strækker sig fra de tidlige tiders trekantsberegninger til mere moderne, hvor variable cepheider observeres vha. CCD-teknik. Det at kunne bestemme afstande i verdensrummet er ikke udelukkende for en elite af professionelle astronomer - men kan udmærket udføres som amatørastronom, hvilket skal eksemplificeres i denne opgave. Da der efterhånden er mange forskellige metoder til afstandsbestemmelse handler det også om en prioritering… - med stor vægt på bestemmelse af afstande vha. de målinger det selv har været muligt at foretage. Bl.a. eksemplificeret ved Andromeda-galaksen, Pelikantågen og NGC 7331 NGC 7335 (andre galakse). Nedenstående figur illustrerer for hvilke afstande de forskellige afstandsbestemmelser er anvendelige. I denne rapport søges en eller form for kronologi, så det er metoder til bestemmelse af nære objekter det introduceres først - og så fremdeles. På figuren er illustreret 4 hovedområder, der findes inden for afstandsbestemmelser, hvor alle 4 vil blive bearbejdet - og som afrunding ønskes universets alder bestemt vha. afstandsbestemmelserne!... Køb adgang for at læse mere

Universet - Stor Rapport i Fysik om Verdensrummet

[1]
Bedømmelser
  • 02-09-2015
    yyyyyyyyyyyyyeeeeeeeees god