SRO - konditallet

  • STX 2.g
  • SRO (Matematik A, Idræt B)
  • 10
  • 14
  • 2164
  • PDF

SRO - konditallet

Problemformulering
Gør rede for hvad konditallet er et udtryk for, og vurder om det er vigtigt at have et højt kondital, hvis man konkurrerer i løb på distancerne 100 m og 10 km.

Konditallet kan findes på både en direkte og indirekte måder (som eksempelvis vi har gjort). Udregn konditallet for forsøgspersonen beskrevet i bilag 1, der har foretaget en direkte måling.

Resultaterne fra vores egne konditalsmålinger (to-punkt test, 15-15 test og yo-yo test) fremgår af bilag 2. Vurder ved udregning om de aflæste værdier for den maximale effekt i to-punkts testen er korrekte

Figuren i bilag 3 viser diagrammet vi benyttede til omregning af løbedistancen til kondital. Find ligningerne for linjerne. Benyt ligningerne til at beregne konditallet ud fra den opnåede løbedistance.

Diskuter hvilke fejlkilder der kan være forbundet med vores forsøg.

Lærers kommentar

Rigtig fin opgave med gode besvarelser. Men siden du ikke får top karakter, er fordi dit sprog ikke lever på til det matematisk sproglige niveau.

Indhold

• Problemformulering
• Indledning
• Den maksimale iltoptagelse
• Konditallet
• Den direkte test
• Maksimaleffekten
• Den oprindelige løbedistance
• Diskussion
• Konklusion
• Abstract
• Litteraturliste
• Bilag

Uddrag

Indledning
I denne opgave er der lagt fokus på konditallet og dets virkninger på mennesker. Der fore-kommer en redegørende den, hvor begreberne ”kondital” og ”den maksimale iltoptagelse” bliver gennemgået grundigt. Hvor under eksempler på nogle direkte og indirekte test indgår. Disse testresultater giver et overblik over forsøgspersonernes kondital og/eller iltoptagelse. Her efter kommer der nogle udregninger af diverse forsøg, der er blevet lave i gymnasieklas-sen 2.t, med blandt andet en udregning af maksimaleffekten i en to-punkts test.

DEN MAKSIMALE ILTOPTAGELSE
Konditallet hos os mennesker er et kortere ord for den maksimale iltoptagelse. Den maksimale iltoptagelse er også er udtryk for hvor mange liter ilt kroppen kan optage i minut-tet. Hvis man skal yde et stort arbejde over længere tid er man nødt til, at have et godt kondi-tal (en stor iltoptagelse)... Køb adgang for at læse mere

SRO - konditallet

[1]
Bedømmelser
  • 19-02-2014
    God SRO - som beskriver alt hvad den skal og giver god inspiration