STX Fysik A 2010 27. maj - Vejledende besvarelse

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
 • STX 3.g
 • Fysik A
 • 12
 • 20
 • 2362
 • PDF

STX Fysik A 2010 27. maj - Vejledende besvarelse

Skriftlig Fysik, STX A-niveau. Maj 2010, 1. eksamen.

Vejledende besvarelse af eksamenssættet i skriftlig fysik STX A-Niveau. Sættet er fra sommereksamen, d. 27. maj 2010.

Opgaverne 1-7 er besvaret og der er pædagogiske referencer til brugte formler.

Perfekt til eleven, som gerne vil have bedre forståelse for løsning af skriftlige opgaver i fysik.

Opgaven er lavet og kvalitetssikret af Studienet.dk

Indhold

1. Afbrænding af peanuts

I opgaven skal du bestemme den gennemsnitlige effekt, hvormed energi frigives ved forbrændingen af en peanut. Derefter skal du beregne nyttevirkningen ved opvarmningen af en aluminiumsdåse med vand.

2. Rullende fortov

Grafen viser fodgængerens fart som funktion af tiden. Du skal ud fra grafen bestemme fodgængerens acceleration til et bestemt tidspunkt. Du skal også bestemme afstanden, som fodgængeren har gået.

3. Gynge

Billedet viser en dreng på en gynge. Du skal vurdere drengens fart i det laveste punkt i bevægelsen.

4. Gasflaske med oxygen

Her skal du bestemme trykket i en gasflaske ved en bestemt temperatur.

5. Gliese 876

I denne opgave skal du beregne den udstrålede effekt fra stjernen Gliese 876. Derefter skal du bestemme den gennemsnitlige kinetiske energi for partikler i stjernens overflade. Til sidst skal du beregne massen af stjernen Gliese 876.

6. Bueskydning

I opgaven vises der en vanddunk, som hænger i en legetøjsbue. Du skal beregne størrelsen af den kraft, hvormed vanddunken påvirker buen. Derefter er der en tabel, som viser sammenhørende værdier af svingningstiden og dunkens masse. Du skal ud fra tabellens oplysninger vise, at buens fjerdekonstant er 90 N/m. Til sidst affyres en pil fra legetøjsbuen, og du skal du bestemme strækningen, som pilen bevæger sig.

7. Verdens største accelerator

Her skal du vise, at protonernes fart er meget tæt på lysets fart. Derefter skal du beregne den elektriske effekt, der skabes inden for acceleratorens ene rør. Endelig skal du forklare, at de kolliderende protoners energi er tilstrækkelig til, at en bestemt reaktion mellem protoner og antiprotoner kan finde sted.

Uddrag

Her kan du læse et uddrag af opgave 3.a i eksamenssættet.

Vi antager, at der er tale om et ”lukket system”, således at drengen og gyngen ikke bliver påvirket af nogen ydre kræfter i form af luftmodstand eller friktion i kæderne. Samtidigt antager vi, at kæden er masseløs, og drengen samt sæde udgør en punktformet masse. Vi antager at gyngen er i Danmark, og højdeforskellen mellem bevægelsens lavest og højeste punkt er 1,0 meter. På baggrund af disse antagelser kan vi sige, at den mekaniske energi er konstant. Det giver os følgende formel:
E_mek=E_(pot,top)+E_(kin,top)=E_(pot,bund)+E_(kin,bund)
Hvis vi placeres vores nul-punkt i bevægelsens laveste punkt, vil den kinetiske energi i toppen og den potentielle energi i bunden være lig nul og dermed lig hinanden. Ud fra dette kan vi udlede følgende formel, som vi kan bruge til at bestemme farten v i bevægelsens laveste punkt:
E_(pot,top)=E_(kin,bund)

m∙g∙h=1/2∙m∙v^2

g∙h=1/2∙v^2

v=√(2∙g∙h)
Vi indsætter følgende størrelser angivet i SI-enheder i formlen... Køb adgang for at læse mere

STX Fysik A 2010 27. maj - Vejledende besvarelse

[35]
Bedømmelser
 • 25-07-2010
  Det er jo igen en gennemarbejdet besvarelse I har lavet. Besvarelsen er god til at lære af - meget grundigt forklaret hele vejen igennem MEN det gør den uegnet som forbillede for de besvarelser som eleverne skal sigte efter at lave til eksamen: INGEN kan nå at skrive så meget. Det mener jeg I bør gøre mere ud af at forklare. Husk at en vigtig faktor til skriftlig eksamen er tiden. Der er ingen hjælp i opgaven til at håndtere hvordan man laver en hurtig OG tilfredsstillende besvarelse.
 • 23-10-2010
  super opgave. jeg forstår opgaverne meget bedre nu og med denne som inspirations kilde er jeg sikker på at jeg selv kan løse dem :)
 • 24-03-2015
  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaak
 • 09-04-2014
  En virkelig god besvarelse......