STX Fysik A 2010 13. august - Vejledende besvarelse

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
 • STX 3.g
 • Fysik A
 • 12
 • 19
 • 2211
 • PDF

STX Fysik A 2010 13. august - Vejledende besvarelse

Vejledende besvarelse af eksamenssættet i skriftlig fysik STX A-Niveau fra sygeeksamen, august 2010.

Perfekt til eleven, som gerne vil have bedre forståelse for løsning af skriftlige opgaver i fysik.

Opgaven er lavet og kvalitetssikret af Studienet.dk

Indhold

1. Hjertestarter

I denne opgave skal du beregne resistansen mellem de to elektroder i en hjertestarter. Du skal også beregne energimængden, som hjertestarteren afsætter i hjertet i en bestemt periode.

2. Bremsesvigt

I opgaven skal du bestemme tiden, som det tager en lastbil at køre en bestemt strækning. Derefter skal du beregne tabet i mekanisk energi, når lastbilen kører fra toppen af bakken til højden 200 m. Til sidst skal du tegne de kræfter, som påvirker lastbilen, når den kører op ad nødsporet.

3. Mælk i kaffen

Her skal du vurdere fællestemperaturen af kaffe med mælk.

4. Brune dværge

Opgaven fortæller om en gassky, som trækker sig sammen pga. gravitationskraften og danner en stjerne. Du skal beregne trykket i en bestemt gassky. Du skal også beregne gasskyens masse. Til sidst skal du beregne den gennemsnitlige udstrålede effekt ud fra gasskyens potentielle energi.

5. Vindmølle

I denne opgave skal du bestemme farten for spidsen af en møllevinge, som gennemfører en cirkelbevægelse. Desuden viser en graf, hvordan vindmøllens leverede effekt afhænger af vindhastigheden. Du skal ud fra grafen bestemme vindmøllens nyttevirkning.

6. Vakuumkammer

Her skal du beregne massen af luften og trykket i et bestemt vakuumkammer.

7. Antistatisk børste

Billedet viser en antistatisk børste, som indeholder det radioaktive nuklid polonium-210. Du skal bestemme aktiviteten af 210Po i børsten et år efter produktionen. Derefter skal du beregne massen af stoffet ved produktionen. Til sidst skal du beregne antallet af luftmolekyler, som børstens indhold af 210Po kan ionisere ved produktionen.

Uddrag

Følgende er et uddrag af opgave 6.a i eksamenssættet.

Massen af luft inden pumpning m1 kan vi bestemme med følgende formel:
ρ_1=m_1/V

m_1=ρ_1∙V
Vi indsætter følgende størrelser angivet i SI-enheder i formlen:
- Luftens densitet inden pumpning: ρ_1=1,25 kg/m^3
- Vakuumkammerets volumen: V=27,1 ∙〖10〗^3 m^3
m_1=1,25 kg/m^3 ∙27,1 ∙(10)^3 m^3=3,3875∙(10)^4 kg=3,39∙(10)^4 kg
Til at beskrive tilstanden for en gas, gælder følgende formel:
P∙V=n∙R∙T

P=(R∙T)/V∙n=(R∙T)/V∙m/M
I den nederste linje benytter vi os af, at stofmængden n kan beskrives på følgende måde, hvor m er massen og M er molarmassen:
n=m/M
Ved hjælp af ovenstående formlen for tryk, stiller vi to ligninger op - trykket før (indeks 1) og efter... Køb adgang for at læse mere

STX Fysik A 2010 13. august - Vejledende besvarelse

[58]
Bedømmelser
 • 15-05-2011
  Der er kun selve besvarelsen af opgaverne, det kunne være godt med nogle opgave formuleringer så man evt. selv kan regne på opgaverne, og bruge jeres resultater som facit liste.
 • 03-04-2011
  Det er godt, at man kan få lidt hjælp til, at omskrive idealgasloven, og på den måde besvare opgaven.
 • 05-05-2015
  God og vejledende opgave!
 • 24-03-2015
  maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaan

Materialer relateret til STX Fysik A 2010 13. august - Vejledende besvarelse.