SSO om motiverne i Fru Marie Grubbe

 • HF 2. år
 • SSO
 • 10
 • 12
 • 4949
 • PDF

SSO om motiverne i Fru Marie Grubbe

Dette er en større skriftlig opgave (SSO) i dansk på HF. Den handler om romanen Fru Marie Grubbe af J.P. Jacobsen fra 1876.

Besvarer opgaveformuleringen:
"Jeg har valgt at arbejde med J.P. Jacobsens roman Fru Marie Grubbe, fordi jeg synes det kunne være både spændende og lærerigt at arbejde med en roman, der er skrevet i en helt anden tid end den vi lever i nu. Valget faldt på denne netop denne roman, fordi jeg mener Marie Grubbe ofrer så meget for at finde den fuldkomne kærlighed og hun gik imod alt, hvad der forventedes af en kvinde i 1600-tallet.
Derfor vil jeg også i min opgave lægge særlig meget vægt på Marie Grubbe som person, og finde ud af hvorfor hendes ægteskab mislykkes for hende. Derudover vil jeg komme ind på rosens betydning i historien, hvilken betydning fortællermåden har og til sidst en fortolkning af de centrale motiver i romanen."

Studienets kommentar

Det er en rigtig flot opgave, der går i dybden med romanen og arbejder tekstnært. Den bliver dog lidt usammenhængende mod slutningen.

Indhold

Indledning
Forfatteren
Resume
Analyse
Rosenmotivet
Komposition, synsvinkel og miljø
Hovedmotiver i romanen:
Tema
Konklusion

Uddrag

Resume:
Bogen følger den historiske Marie Grubbes jagt på den fuldkomne kærlighed. Det starter da hun er fjorten år gammel og kun drømmer om denne lykke, til hendes første forelskelse og sine to mislykkede ægteskaber. Først med den rige Oberst Ulrik Frederik Gyldenløve, og siden med gårdejeren Palle Dyre. Efter et seksten års langt og kærlighedsløst ægteskab med Palle Dyre, forelsker hun sig brændende i Søren Ladefoged som, skønt han intet ejer, bliver hendes tredje mand, og som den eneste formår han at gøre hende lykkelig. Efter megen modgang køber de et lille færgested, som de sammen bestyrer indtil Søren Ladefoged dør. Et år mere styrer Marie det lille færgested inden hun også selv dør, som en gammel, men lykkelig kvinde.

Analyse:
Første gang vi møder Marie Grubbe er hun ikke mere end 14 år gammel. Hun bor på Tjele Hovedgard sammen med sin far Erik Grubbe, hans kæreste og husholderske Ane Jensdatter og hendes datter, samt en masse tjenestefolk.
Marie er en indelukket pige, der fordriver tiden med at gå rundt og dagdrømme. Det er sådan vi finder Marie Grubbe, første gang vi som læsere møder hende, da hun i sine egne tanker går rundt i haven. Her beskriver J.P. Jacobsen Marie Grubbe som en meget flot pige, med en smuk, skrøbelig skikkelse som dog udstråler en vis styrke. Hendes hår er dunkelgyldent og læberne svulmende og friske, hun har et barnehvidt ansigt, en lige pande, svagt kroget næse, stærk rund hage, små ører og hendes bryn er tydeligt markeret.
Marie er i puberteten og dermed trodsig og impulsiv, og da hun ikke får den opmærksomhed fra hendes far eller nogen anden, som hun har behov for, bliver hun ensom og indelukket og synker derfor ind i en fantasiverden som følger hende resten af hendes liv.

Marie har aldrig været knyttet til nogen, end ikke sin egen far, og det hjælper heller ikke at hun bliver sendt til København. Hendes faster Fru Regitze er meget engageret i politik, og tilbringer så meget tid sammen med hoffolkene at hun ofte er væk og Marie bliver igen overladt til sig selv. Dette giver Marie en meget dårlig selvtillid og hun føler sig hadet og uelsket. Hun lider et stort savn som hun kun får stillet gennem sine drømmerier – behovet for kærlighed... Køb adgang for at læse mere

SSO om motiverne i Fru Marie Grubbe

[12]
Bedømmelser
 • 08-12-2014
  Givet af 3.g'er på STX
  Godt forsøg, men hele opgaven minder mere om et resume end en analyse og fortolkning. Opgavens synsvinkel er nede i detaljerne i handlingen, hvor en bedre opgave har en 'ophøjet' synsvinkel. Flere gange i teksten argumenterer forfatteren med sin egen personlige holdning, hvilket jeg synes er uprofessionelt og en svag argumentation. Fx skriver vedkommende direkte, at hun/han ikke vil komme særlig meget ind på miljøet, fordi det efter hendes/hans mening ikke er noget særligt. - dårlig argumentation, og tillige fejl, da miljøet er grundstenen for konflikten. Der er fejl i opgaven, fx har romanen flashbacks, selvom der står 'uden flashbacks'.
 • 02-01-2012
  Givet af 2.g'er på STX
  Rigtig god analyse og besvarelse. Analysedelen er rigtig god, hvorimod miljø, komposition og fortællerkarakteristik ikke er gennemgået så grundigt.
 • 23-10-2014
  Rigtig god opgave som jeg kunne bruge til min egen litterær artikel
 • 04-05-2012
  khhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh tak

Materialer relateret til SSO om motiverne i Fru Marie Grubbe.