DHO om forandring og kvindebevægelsen | Analyse af Vi har smidt returbilletten væk

 • STX 2.g
 • DHO
 • 10
 • 19
 • 6531
 • PDF

DHO om forandring og kvindebevægelsen | Analyse af Vi har smidt returbilletten væk

Dansk/Historieopgave om kvindernes frigørelse. Skrevet i både Dansk og Historie.

Problemformuleringen
- Hvad var mål og mening med kvindeoprøret - hvad ville kvinderne?
- Hvorfor gjorde kvinderne oprør på dette tidspunkt - hvilke historiske og samfundsmæssige forhold gjorde kvindernes frigørelse mulig i efterkrigstidens Danmark?

For at besvare disse spørgsmål er der i opgaven lagt fokus på overgangen fra det traditionelle samfund til det moderne samfund i Danmark. Dette selvfølgelig med udgangspunkt i de ændrede kønsroller og kvindernes frigørelse fra det traditionelle kønsrollemønster.
Med henblik på at få en mere klar forståelse af hvad kvindeoprøret gik ud på, analyseres en tidstypisk kvindesang ("Vi har smidt returbilletterne væk" af Trille). Denne analyse udgør danskdelen af opgaven.

Studienets kommentar

Der er ingen historiefaglig analyse af kilder, som er et krav ved DHO'ere i dag.

Indhold

Indledning og problemformulering 2
1) Det traditionelle samfund 3
2) Teoretisk forståelse af baggrunden for ungdoms- og kvindeoprøret 4
3) Den materielle baggrund for kvindernes oprør 5
4) Kvindebevægelsen 6
5) Analyse af kvindesangen ”Vi har smidt returbilletten væk” 9
6) Konklusion 12
7) Perspektivering 13
8) Litteraturliste 13

Uddrag

Indledning og problemformulering:
1960´erne og 70'ernes ungdomsoprør beskrives oftest som startskuddet til det sen- eller postmoderne samfund vi kender i dag. Enkelt beskrevet var der to store retninger i oprøret mod det bestående borgerlige samfund. For det første en ”blød” bevægelse bestående af hippier/flower power-bevægelsen, antikrigsbevægelsen (bl.a. protester mod Vietnamkrigen) samt kvindebevægelsen m.fl. For det andet et mere politisk venstresocialistisk oprør mod det kapitalistiske samfundssystem. (SF dannes i 1958. Venstresocialisterne i 1967, foruden at mange andre små venstrefløjsgrupperinger også blev etableret). Selv om der var meget stor forskel på de to former for oprør, havde de en fælles forestilling om, at ”alting” i det borgerlig samfund kunne og ville forandres, i en nær fremtid.
I dette opgør mod det bestående samfund spillede kvindebevægelsen en væsentlig rolle. Kvindernes ”frigørelse” og et ændret kønsrollemønster er et af de mest markante resultater af 1960'erne og 70'ernes brydningstid. Derfor synes jeg, at kvindebevægelsen, som en del af ungdomsoprøret, er interessant at beskæftige sig med.

I min opgave vil jeg for at besvare disse spørgsmål lægge mit fokus på overgangen fra det traditionelle samfund til det moderne samfund i Danmark, dette med udgangspunkt i de ændrede kønsroller og kvindernes frigørelse fra det traditionelle kønsrollemønster.
Med henblik på at besvare spørgsmålet om hvorfor kvindefrigørelsen fandt sted på netop dette tidspunkt, er det min hypotese, at dannelsen af efterkrigstidens ”moderne samfund” - med dets økonomiske, teknologiske og organisatoriske udviklingsdynamikker - sammen med det moderne samfunds ændrede normer og frigørelse fra traditionen, gav forudsætning for ungdomsoprøret og dermed også for kvindeoprøret.
I min opgave vil jeg først ganske kort beskrive essensen af det traditionelle samfund og kvindernes rolle under det traditionelle samfund. Et historisk tilbageblik er nødvendigt for at kunne forstå karakteren og omfanget af ungdomsoprøret og hermed også kvindefrigørelsen.
Herefter beskrives i forlængelse af min hypotese, den materielle eller socio-økonomiske baggrund for ungdomsoprøret, og der gives en teoretisk forklaring for forståelsen af oprøret mod traditionen og for kvindernes frigørelse.
I efterfølgende afsnit beskrives kvindebevægelsen og en tidstypisk ”kvindesang” analyseres. Dette med henblik på at få en mere klar forståelse af hvad kvindeoprøret gik ud på – altså for at besvare spørgsmålet: Hvad var mål og mening med kvindeoprøret - hvad ville kvinderne?
Den bog jeg har lagt mest vægt på i forbindelse med historie-delen af opgaven, (min primære bog), er Hanne Guldberg Mikkelsens ”Fantasien til magten?” fra 2002. Der er bl.a. også lagt stor vægt på Pia Fris Laneths ”Lillys Danmarkshistorie” fra 2006. Denne bog er interessant, da det er en familiekrønike skrevet over 150 års danmarkshistorie... Køb adgang for at læse mere

DHO om forandring og kvindebevægelsen | Analyse af Vi har smidt returbilletten væk

[4]
Bedømmelser
 • 21-02-2012
  en god opgave, der hjalp med at komme i gang, og foreklarede kvindebevægelsen på en forstående måde
 • 02-05-2011
  Super god opgave, og fed at have så jeg ved hvordan jeg skal opstille afleveringen
 • 20-05-2014
  god hjælp til min DHO opgave
 • 10-09-2012
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Okay opgave af en STX'er!

Materialer relateret til DHO om forandring og kvindebevægelsen | Analyse af Vi har smidt returbilletten væk.