Delprøve 1 Engelsk B Aug 2009 (HF) - Vejledende Besvarelse

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
 • HF 2. år
 • Engelsk B
 • 12
 • 11
 • 2326
 • PDF

Delprøve 1 Engelsk B Aug 2009 (HF) - Vejledende Besvarelse

Denne vejledende besvarelse vil give dig løsningen på delprøve 1 august 2009, og vil derudover gennemgå de forskellige opgaver, og forklare dig hvad du skal være særligt opmærksom på i dit arbejde med dem.

Besvarelsen kan derfor hjælpe dig med at forberede dig til den endelige eksamen, da mange af elementerne går igen fra eksamen til eksamen.

Dvs. jo flere udvidede vejledende besvarelser du har læst og arbejdet med, jo bedre chancer vil du have til den endelige eksamen - lidt ligesom teoriprøven til kørekort.

Indhold

 • Opgave A
  • Ret fejlene i følgende sætninger. Vær opmærksom på, at der kan være mere end én fejl i den enkelte sætning. Skriv den korrekte sætning på linjen nedenunder.
   • It's a pleasure to see you again
   • It became clear to him that his live had been much happyer before.
   • We live two street's from the main shopping centre.
   • People has always told her that she was beautiful.
   • In a matter of two hours had she spend a lot of money gambling.
   • The child which parents died is living with his aunt.
   • He drives good so his driving inspector expect him to pass the driving test.
   • The attractive young women was Chips little sister.
   • Is she a really princess?
   • The boy is affraid to disappoint his father, which is a well-known businessman.
 • Opgave B
  • Indsæt de manglende præpositioner (forholdsord) i teksten nedenfor. Nogle af de foreslåede ord skal ikke anvendes, mens andre skal anvendes flere gange. Du kan vælge blandt følgende: at – by – under – in – for – of – over – to – on
   • Like most young people her age Julia had absolute confidence ___ all her friends, but was often critical ___ anything her parents would say or do. Still, she went to the job interview ___ Trax Inc., the company her father had been working ___ the last 33 years. Actually, she had been a bit surprised that her father had arranged ___ the interview to take place.
    When she arrived ___ the company headquarters ___ 9 o'clock ___ the morning, she was astonished ___ not being met by her father already at the door. She could only smile ___ the thought of the advice he had impressed on her the night before: be prepared ___ all kinds of questions and polite ___ those who open doors for you.
 • Opgave C
  • Der er anvendt forkert ordstilling i sætningerne nedenfor. Ret fejlene, og skriv den korrekte sætning på linjen nedenunder.
   • Tonight will we celebrate this victory.
   • Mrs Fuller had for nine years been an ambassador.
   • The band gives often concerts in New York.
   • In Paris are there many restaurants.
   • You can tell me what happened?
   • Ursula beautifully plays tennis.
   • For five hours has he been working on his old car.
   • Anything like this never have I seen.
   •  
 • Opgave D
  • Indsæt det rigtige ord i nedenstående sætninger. Vælg blandt følgende: accept, expect, except, existing, exciting, exact.
   • Everybody laughed ___ John
   • They could not ___ the offer.
   • His parents ___ a lot of him.
   • Experts ___ a growth rate of 5%.
   • A lot of women claim that the ___ law is discriminating.
   • He could not give me the ___ number.
   • This is a most ___ discovery.
 • Opgave E
  • Oversæt følgende sætninger til engelsk. Skriv oversættelsen på linjen nedenunder.
   • Alle ved, at piger er stærkere end drenge
   • Hvor mange informationer har du brug for?
   • Den besked, som jeg fik i går, betød alt for mig.
   • Naboen havde tit sagt, at hans hund var farlig.
   • For to år siden boede de i London
   • Vi skal lige til at tage af sted.
   • Man må ikke tale med chaufføren, mens han kører.
   • Politiet har undersøgt forbrydelsen.
   • Mange unge drømmer om at blive politikere.
   • Det lykkedes for hende at få en lejlighed.

Uddrag

"1. It's a pleasure to see you again

Korrekte sætning: It's a pleasure seeing you again

Uddybning: Sanseudsagnsordene: 'feel', 'hear', 'watch' og 'see' følges ofte af en –ing form."... Køb adgang for at læse mere

Delprøve 1 Engelsk B Aug 2009 (HF) - Vejledende Besvarelse

[10]
Bedømmelser
 • 30-05-2010
  Den beskriver klart hvad fejlene er og hvordan de skal rettes. En super god tekst at læse inden man skal igang med delprøven til eksamen :-)
 • 14-06-2012
  brugbar og det hælper men prisen er høj!
 • 15-01-2017
  Givet af HFe-elev på 1. år
  Super godt. Meget inspirerende. :)
 • 12-03-2014
  jeg synes den er rigtig god