AT synopsis om Darwins evolutionsteori og samtidsreaktion

 • STX 3.g
 • AT (Historie A, Biologi A)
 • Ingen givet
 • 7
 • 2469
 • Word2007

AT synopsis om Darwins evolutionsteori og samtidsreaktion

AT synopsis i Historie A og Biologi A, som omhandler Darwins evolutionsteori og samtidens reaktion i England.

Problemformulering
Jeg vil redegøre for begrebet ”naturlig selektion”, som Charles Darwin fremlægger i sit gennembrudsværk, samt undersøge årsagen til denne selektion. Endvidere vil jeg undersøge Darwins empiriske data (observationer) og hans metodiske overvejelser. Endelig vil jeg med udgangspunkt i en analyse af kilder fra Darwins samtid, se på årsagen til den modstand og debat om menneskets afstamning, som Darwins teori forårsagede.

Problemstillinger
1. Hvad er ”naturlig selektion” og hvordan foregår den?
2. Hvilke naturvidenskabelige teorier og metoder benytter Darwin sig af for at udvikle sin teori?
3. Hvordan bearbejder Darwin sine empiriske data på rejsen til Galapagos-øerne og efter hjemkomsten til England, som senere gør at han kan formulere sin evolutionsteori?
4. Hvorfor går der 23 år fra hjemkomsten af til udgivelsen af evolutionsteorien?
5. Hvilke samfundsmæssige reaktioner fik fremsættelsen af teorien om arternes oprindelse og hvilke argumenter benytter parterne sig af?

Studienets kommentar

Opgaven mangler perspektivering og spørgsmål til videre undersøgelse.

Indhold

Indledning
Problemformulering
Problemstillinger
Materialer, teori og metoder
Delkonklusioner
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Delkonklusioner
Hvad er ”naturlig selektion” og hvordan foregår den?
Naturlig selektion bygger på, at den bedst egnede overlever. Den foregår ved, at der i naturen finder en evig kamp for overlevelse sted, hvor det kun er de bedst egnede individer, som overlever og får mulighed for at sætte afkom i verden. Hvis et individ bare adskiller sig på bare den mindste vis på en måde, der kommer den til gode under livets komplekse og skiftende omstændigheder, vil det individ have en bedre chance for at overleve. Lidt efter lidt opdyrkes der derved netop de træk, der kendetegner bæreren af dem i kampen for overlevelse, hvilket i sidste ende kan føre til skabelsen af en ny art.

Hvilke naturvidenskabelige teorier og metoder benytter Darwin sig af for at udvikle sin teori?
”Lamarck udformede omkring år 1800 som den første en egentlig evolutionsteori. Han var den første som konsekvens og med grundige argumenter fremførte, at der var sket en evolution. Hans forklaringer på mekanismerne bag evolutionen viste sig dog ikke at være rigtige. Lamarcks evolutionsteori går ud på ... Køb adgang for at læse mere

AT synopsis om Darwins evolutionsteori og samtidsreaktion

[12]
Bedømmelser
 • 06-10-2011
  rigtig god opgave til inspi
 • 18-01-2013
  nicccccccccccccccccccccccccccccccccccccccce
 • 03-04-2017
  Givet af 3.g'er på STX
  Rigtig god! Især til inspiration
 • 22-10-2013
  Udemærket opgave, til inspiration