SRP om Blade Runner i Engelsk A og Mediefag B

 • STX 3.g
 • SRP (Mediefag B, Engelsk A)
 • 9
 • 32
 • 11233
 • PDF

SRP om Blade Runner i Engelsk A og Mediefag B

Studieretningsprojekt (SRP). Opgaven indeholder en analyse af filmen Blade Runner af Ridley scott, og dens fremtidsmiljø samt perspektivering til Ridley Scotts film "Alien".

I opgaven gives der en mediefaglig analyse af filmens stemningsskabende virkemidler med inddragelse af engelske kilder. Herudover vil der i analysen af filmen gås i dybden med filmens dramaturgi, æstetik og tema, samt persongalleriet og miljø.

Da filmens excessive brug af religiøse spor er relevant for filmens forståelse, og for forklaring af personer og miljø, fokuseres der også på disse elementer vha. engelsksprogede kilder, som bliver behandlet, og der perspektiveres desuden til religiøse skrifter.

Endelig er der også en analyse af filmens persongalleri og en perspektivering til Ridley Scotts andre film, heriblandt "Alien".

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract………………………………………………Side: 3

Indledning……………………………………………Side: 4

Genren Science Fiction……………………………..Side: 5-6

Blade Runner: Et fremtidsmiljø……………………Side: 7-10

Blade Runner: Dommedag og bibelsk relation……Side: 11-13

Sagprosaanalyse…………………………………….Side: 14-15

Analyse af filmcitat………………………………….Side: 16-17

Ridley Scott: Alien…………………………………..Side: 18-20

Konklusion…………………………………………..Side: 20-21

Litteraturliste……………………………………….. Side: 22

Uddrag

"Blade Runner, er en utrolig kendt science fiction film som blev lavet i 1989. Filmen som jeg analyserer er baseret på bogen: ”Do Androids dream of electric sheep?” af forfatteren Phillip K. Dick.

Filmen er mest af alt kendt for dens brud på normaliteten og ved, at den skildrer hvordan Ridley Scott mener fremtiden ville se ud. Filmen Blade Runner er på ingen måde en lav budget film, da mange af de virkemidler og special effects der er brugt i filmen, var nye på det tidspunkt den blev lavet.

Denne film har også dannet grundlag til rigtig mange efterfølgende science fiction film, der bruger elementer fra Blade Runner. Det der gør filmen interessant at analysere er, at den indeholder temaer og emner som ikke har været taget op før denne film.

Filmens store indhold af stemningsskabende virkemidler er med til at gøre filmen speciel. Derfor er det en væsentlig ting at analysere, når man har om filmens miljø.

Dette vil med mediefaglig analyse og inddragelse af engelske kilder blive gennemlyst og analyseret, og filmens fremtidige aspekter vil på den måde blive belyst og forklaret. En helhedsanalyse af filmen vil bruges til at uddybe filmens dramaturgi, æstetik og tema, samt persongalleriet og miljø.

Filmens excessive brug af religiøse spor er relevant for filmens forståelse, og for forklaring af personer og miljø. Dette vil der derfor vha. engelsksprogede kilder, bliver analyseret og redegjort for, samt perspektiveres til religiøse skrifter.

Filmens persongalleri er væsentligt at analysere fordi det bliver brugt igennem filmens forløb til at understrege nogle af de problemstillinger Ridley Scott tager op i filmen. Disse personer er med til at få seeren til at stille sig selv forskellige spørgsmål, f.eks. hvad der gør en person til et menneske og hvad der er menneskeligt.

Personerne udspiller filmens handling, og det er en vigtig del i historiens opbygning. Personerne der på samme tid har en kamp med sig selv og omverdenen, er relevant for de problemstillinger som filmen tager op, i sammenhæng med spørgsmålet om hvordan menneskelighed skildres.

Sagprosaanalysen bliver lavet på grundlag ad uddrag fra teksten, der er fundet fra de kilder der bliver benyttet til at besvare opgaven. De engelsksprogede tekster skal også belyse genren science fiction, og på den måde se om Blade Runner lever op til genren. Til sidst vil en perspektivering af et af Ridley Scotts værker blive brugt til at se hvorvidt mange af de samme detaljer går igen i andre af Ridley Scotts film."... Køb adgang for at læse mere

SRP om Blade Runner i Engelsk A og Mediefag B

[5]
Bedømmelser
 • 23-09-2011
  Virkelig gennem arbejdet og det er let at finde det man har brug for. Der er også rigtig gode fodnoter så man selv kan finde de oplysninger og gennem læde det.
 • 09-12-2009
  det er fordi han skriver om en film. hvorfor laver i den her inden´man har set opgaven, ????
 • 15-03-2016
  Givet af 3.g'er på STX
  laskjdnflk asldflk amskldfm lkamskldf mklasm
 • 16-04-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  Meget gennemarbejdet, dog er der mange pointer, der gentages

Materialer relateret til SRP om Blade Runner i Engelsk A og Mediefag B.