Fremstilling af Bioplast

Rapport: Fremstilling af Bioplast

Dette er en rapport omkring bioplast, hvor der er forsøgt at fremstille noget bioplast, som er blevet testet på forskellig vis.

Resume:

Jeg har udarbejdet et projekt i Proces & Levnedsmiddel med problemstillingen omkring Miljøbelastende folier og emballage. I rapporten er denne problemstilling dokumenteret, samt forsøgt at finde en løsning på dette – en bionedbrydelig plast, der kan anvendes til emballage mm. Produktet er blevet testet og prisen for produktet beregnet.

Lærers kommentar

Flot struktureret opgave, med en rød linje igennem. Gode iagtagelser og bearbejdning af problemstillingen

Elevens kommentar

Der findes andre måder hvorpå man kan fremstille bioplast, som der kan ses videoer af på youtube. Der kunne sagtens have været mere teori på og vurderinger af produktet, dog var der et maks antal sider på 20 sider med alt som skulle overholdes

Indhold

EUC SYD – Højere Teknisk Eksamen 3
Forord 4
1. Indledning 5
2. Projektbeskrivelse 5
2.1 Indledning 5
2.2 Nøgleproblem: Miljøbelastende folier og emballage 5
2.2.1 Årsager 5
2.2.2 Virkning/konsekvenser: 6
2.3 Afgrænsning: 6
2.4 Problemformulering: 6
2.4.1 Delspørgsmål til besvarelse af vores overstående problem: 6
2.5. Produkt 6
2.6. Tidsplan 6
3. Plast og dets miljøkonsekvenser 7
4. Bioplast og dets opbygning 8
5. Fremtidens plastik kan laves af kartofler og ris 9
6. Produktet 10
6.1. Krav til produktet 10
6.2. Forsøg (Fremstilling af bioplast af kartofler & ris) 10
6.2.1. Materialer 10
6.2.2. Metode (Stivelse) 11
6.2.3. Metode (Plast/folie) 11
6.2.4. Resultater 11
6.2.5. Prisen for produktet 13
6.2.6. Prisen for konventionel plast 14
6.2.7. Hvad sker der med bioplasten? 14
6.3. Bioplast genbruges på to måder 15
6.4. Bionedbrydelig plast og dets indflydelse på miljøet 16
Konklusion 19
Kildefortegnelse 20
Bilag 1 (Test af nedbrydning af bioplasten) 21
Bilag 2 (amylosemolekyler og amylopectinmolykyler) 22

Uddrag

Vi er omgivet af plastik. En europæer bruger 100 kg plastik om året og næsten hele produktionen er baseret på olie og gas, som bekendt er en resurse, der snart slipper op og derudover er miljøbelastende. Tænk hvis det var muligt at kompostere al den plastemballage vi bruger til dagligt dvs. lade mikroorganismer nedbryde plastmaterialerne. Ved at sende plastemballage direkte tilbage naturkredsløbet via kompostbeholderen i baghaven/baggården eller kommunens affaldsindsamling, hvor det kan køres til central kompostering... Køb adgang for at læse mere

Fremstilling af Bioplast

[1]
Bedømmelser
  • 06-03-2012
    Okay rapport. Kommer godt rundt om emnet, men kunne godt savne lidt mere kemi og eller biotek