Befolkningspyramider - Rapport i Naturgeografi

 • STX 1.g
 • Naturgeografi C
 • Ingen givet
 • 8
 • 2224
 • PDF

Befolkningspyramider - Rapport i Naturgeografi

Dette er en rapport om befolkningspyramider for Danmark, Indien og Kina. I teoriafsnittet gennemgår vi blandt andet hvilke faktorer, der påvirker befolkningspyramidens struktur.

Formål
Formålet med rapporten er på baggrund af udleverede tabeller for befolkningernes alderssammensætning i Danmark 1990, Indien 1991 og Kina 1990 at tegne befolkningspyramider (alderspyramider) og på baggrund af disse analysere og karakterisere befolkningspyramiderne for de tre nævnte lande.

Indhold

Formål
Overordnede hypoteser
Teori
Metode
Resultater
Diskussion/databehandling
Fejlkilder
Konklusion

Uddrag

Overordnede hypoteser
1) Indiens befolkningspyramide vil beskrive en alderssammensætning, der udviser en ægte pyramideform som resultat af stor befolkningstilvækst som følge af høj fertilitet
2) Kinas befolkningspyramide vil beskrive en alderssammensætning, der i sin form i store træk ligner Indiens, men med den markante forskel, at Kina siden starten af 70’erne har indført en mærkbar begrænsning i befolkningstilvæksten gennem en nedsættelse af fertiliteten
3) Danmarks befolkningspyramide vil beskrive en alderssammensætning i form af en mere uensartet pyramide, der er mere kompleks med hensyn til tendenser og årsagssammenhænge. Det er hypotesen, at det især er sociokulturelle udviklinger og begivenheder på forskellige tidspunkter, der har påvirket den danske alderssammensætning... Køb adgang for at læse mere

Befolkningspyramider - Rapport i Naturgeografi

[14]
Bedømmelser
 • 24-08-2001
  Den er ikke så god, men der er mange ting i den som man godt kan bruge, men det er bare ærgeligt at den ikke er ordentlig gennemarbejdet!
 • 06-02-2002
  En ok opgave, dog ikke så grundigt, som den burde.
 • 06-11-2012
  Givet af HF-elev på 2. år
  den hjalp mig meget, rigtig meget
 • 25-11-2005
  god mangler dog lidt