SRO om banekurver i centralfelt og rotationskurver

  • STX 2.g
  • SRO (Matematik A, Fysik A)
  • 10
  • 13
  • 2770
  • PDF

SRO om banekurver i centralfelt og rotationskurver

SRO i Matematik A og Fysik A om banekurver i centralfelt og rotationskurver.

Problemformulering:
• En redegørelse for banekurver i centralfeltet samt den grundlæggende matematik i keglesnit med særlig fokus på ellipser.
• En analyse af hvilke faktorer der spiller ind i for en udefra kommende objekts banekurve.
• En diskussion om hvorvidt der er en sammenhæng mellem Keplers love og mørkt stof i galaksen.

Lærers kommentar

Rigtig god opgave og perfekt til at bygge videre på til SRP. Ærgerligt at jeg ikke kunne se de spændende formler under afsnittet om rotationskurver. Men dine grafer ser fine ud. Noget af din diskussion om den manglende masse, kunne du også diskutere under afsnittet om rotationskurver. Til SRP, skal du fremhæve ellipsens beregninger meget mere samt gå i detaljer omkring banekurver i centralt felt. Men nu er det her ikke SRP og jeg synes at du har lavet en flot opgave. 10 tillykke.

Indhold

Indledning
Verdensbilledet under udvikling
Johannes Kepler
Keglesnit med fokus på ellipsen og dens ligning:
Banekurver i centralfelt
Solens og en galakses rotationskurve
Konklusion
Litteratur
Bilag

Uddrag

Indledning:
Vi ved alle i dag hvordan verdensbilledet ser ud. Det har taget forskere og astronomer flere århundreder for at komme frem til en sandhed om hvordan vores univers fungerer - eller i det mindste en nogenlunde rigtig forestilling. Der er blevet foretaget flere ekspeditioner ud til rummet, for at finde svar, og vi er endda nået så langt med teknologien, at der ikke længe før det almindelige menneske også vil kunne foretage ekskursioner til det mystiske Univers om os, i al dens pragt. Når det er sagt, skal der ikke lægges skjul på, at der er meget ved Universet, der stadig ledes efter forklaringer på. Astronomer observerer ting og aktiviteter som de ikke kan begrunde.

Denne opgave vil bl.a. komme ind på en af de aktiviteter som sker uden at man har en ordentlig forklaring – her hentydes til bl.a. galaksers rotationskurver som beviser, at der findes en anden større kraft – en kræft vi ikke kender. Herudover vil der blive taget hul på 3 love fra en af historiens mest betydningsfulde mænd inden for astronomi – Johannes Kepler. Herunder bliver der introduceret til keglesnit – da det er en vigtig funktion, i og med, at den kan beskrive banekurverne om solen - og kræfter der har gjort, at vores solsystem ser ud som den gør. Denne kraft har også en påvirkning på andre fysiske objekter i rummet og det er også indblandet i punkterne som vil blive lagt vægt på gennem opgaven.

Behandlingen af besvarelserne bygger på forskellige data fra såvel som fysikbøger til matematikbøger med tilhørende nyttige formler, som alle har været under kildekritisk opsyn.

Verdensbilledet under udvikling:
Fra tidernes morgen så verdensbilledet helt anderledes ud end hvad en gør i dag. Planeterne var placeret anderledes, man vidste minimalt om solen i forhold til i dag – selv Jorden var placeret helt forkert.
I den klassiske græske model for universet var Jorden centrum. Bevægelsen om Jorden blev opfattet som en cirkelbevægelse eller sammensat af cirkler. Dette billede af Universet blev først ændret efter 2000 år af Copernicus' heliocentriske verdensbillede, hvor det var Solen som var i centrum... Køb adgang for at læse mere

SRO om banekurver i centralfelt og rotationskurver

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SRO om banekurver i centralfelt og rotationskurver.