B&O om Marketing

  • Universitet el. Videregående 2. år
  • Andet
  • Godkendt
  • 10
  • 3088
  • PDF

B&O om Marketing

Eksamensopgave
Marketing
2. semester, forår 2011 Syddansk Universitet.

En slags synopsis til eksamen.

Problemformulering
Hvad er så vores undersøgelses spørgsmål, hvad spørger vi om? Dette afsnit skal fylde mindst muligt, gerne kun én sætning, som er spørgende og konklusion på hvad vi vil arbejde videre med i vores projekt. Den forklarende del i vores projekts formål starter allerede her, da kernespørgsmålet er, hvilke x der er årsag til y. Dataafsnittet skulle gerne besvare følgende hovedspørgsmål:
• Hvorfor vender de unge under 40 ryggen til B&O?

Hovedspørgsmålet i vores problemformulering er et hv-spørgsmål. Hv-spørgsmål, fordi udfaldet af disse ofte er årsag, slags og perioder. Udover hovedspørgsmålet oven for, har vi yderligere underspørgsmål, som er interessante for os, at undersøge:
- Hvilke af de 4 P'er skal B&O investere mest i? Pris? Selve produkterne? Flere stærke butikker i gode steder? Mere aggressiv reklameydelse?
- Er konkurrenterne blevet bedre og mere foretrukne? (vi er godt klar over, at tv-producenter såsom Sony, Philips osv. ikke dækker samme basale behov som B&O, men siden de eksisterer i branchen, så skal de ikke undgås at tage hensyn til)
- Hvor stor en procentdel af vores respondenter, som har mindst ét B&O-produkt, har i sinde, at anbefale B&O?
- Hvad er de unge under 40's købemotiver?
- Hvor mange af vores respondenter ignorer og er ikke ejer af B&O-produkter?

Studienets kommentar

Marketing & Management 2011

Indhold

1. Indledning 3
2. Problemafsnit 4
2.1 Problembaggrund 4
2.2 Problemstilling 5
2.3 Problemformulering 6
2.4 Afgrænsning 6
3. Benyttede begreber samt modeller 7
4. Undersøgelsesdesign 8

Uddrag

1. Indledning
Der eksisterer forskellige bud på og meninger om hvad marketing i bund og grund er, hvad det går ud på og hvordan man arbejder med det. Det er et fagområde, som har gået igennem en stor udvikling de seneste 10-15 år. Vi mener, at den hidtil mest lærerige definition af marketing er, at det er en social proces, hvor virksomheder arbejder med de 7 P'er med det formål at dække målgruppens behov og ønsker (powerpoint-præsentation fra 1. forelæsning, dias nummer 7), dvs. at størstedelen af tiden i virksomhederne går ud på at analysere, planlægge, gennemføre og kontrollere. Marketing er et meget bredt fænomen, som bl.a. beskæftiger sig med virksomheders strategiske udfordringer, markedsstrategiske beslutninger, produktpolitik, distributionsbeslutninger, markedssegmentering, målgruppevalg, positionering, image/brand, konkurrence, prisfastsættelse, markedskommunikation og købsadfærd. Sidstnævnte område fandt vi meget interessant.

For at få succes på markedet er der krav på, at have kendskab til kundernes behov og ønsker og denne evne svækkes mere eller mindre for B&O, som er vores valg af virksomhed. Dette kommer vi meget nærmere ind på under problemafsnittet.

Ifølge Kotler og Lane så går marketing ud på at identificere og imødekomme humanitære og sociale behov, dvs. imødekomme behov profitabelt (Kotler & Lane 2006, side 5). Vi lever i en konstant forandrende verden, som medfører ændrende behov, hvilket gør det sværere at arbejde med marketing og tilfredsstille kunder. Vi kan ikke komme uden om marketing management, som Kotler og Lane beskriver fornemt: ”kunsten og teknikken af at vælge markeder og få, beholde og udvikle kunder via skabelse, levering og kommunikation af højere kundeværdi” (Kotler & Lane 2006, side 6). B&O ser ikke ud til at være i besiddelse af denne kunst og teknik eller sagt på en blidere måde; de unge under 40 har ikke oplever den ikke længere. Denne kritiske situation vil vi behandle og ”løse” ved brug af kvalitative og kvantitative analysemetoder og vores teorivalg vil være vores vigtigste værktøj, som er med til at producere vores spørgeskema... Køb adgang for at læse mere

B&O om Marketing

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.