SRP om Ægyptens Pyramider i Matematik A og Historie A

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Matematik A)
 • 12
 • 34
 • 8848
 • PDF

SRP om Ægyptens Pyramider i Matematik A og Historie A

Se et eksempel på et SRP i Matematik A og Historie A, der handler om Ægyptens pyramider og deres konstruktion.

SRP'et indeholder en redegørelse for det egyptiske talsystem samt mulige regnemetoder, med eksempler på ligningsløsning, ud fra fundne papyri. Derefter vises, at moderne rumgeometriske metoder kan bruges til løsning af problemer omkring pyramiderne, heriblandt vinkelberegning.

Herefter tages et kig på den samfundsmæssige struktur, eftersom denne gjorde den matematiske udvikling mulig. Dette fører til en stillingtagen til, om Det Gamle Rige var et sakralt kongedømme, som herefter går over i en vurdering af Herodots fremstilling af pyramidebygningen.

Afslutningsvis opstilles en diskussion af udvalgte teorier om, hvordan pyramiderne blev bygget.

Studienets kommentar

Bemærk: I dette SRP er der ikke analyseret kilder i historie. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.

Stilen og tonen er ramt rigtig godt, og de to fag kombineres på en OK måde. Det er dog altid svært at kombinere to fag, der ligger så langt fra hinanden, og det betyder, at det er svært at skabe en rød tråd i opgaven.

Et konkret forbedringsforslag er at, at indledning burde ridse opgaven tydeligere op, og at konklusion burde sammenfatte resultaterne fra de to fag mere præcist.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract:
Indledning:
Hieroglyffer og hierarkisk skrift :
Det ægyptiske talsystem samt regnemetoderne:
Addition og subtraktion:
Multiplikation :
Division :
Brøker :
De røde hjælpetal:
2n - tabellen :
23 - reglen :
Ægyptiske ligninger :
Matematikkens anvendelse i forbindelse med pyramiderne:
Rumfang af pyramidestub :
Forklaring af PM14 :
Moderne beregning af vinklerne i Cheopspyramiden :
Det Gamle Riges samfundsstruktur :
Socialklasser og politik i det feudale samfund:
Økonomi og handel:
Konges guddommelighed:
Religion:
Var det et sakralt kongedømme?
Herodots skildringer af Det Gamle Ægypten samt pyramiderne :
Herodots troværoighed:
En Diskussion af udvalgte pyramide teorier:
Bent Heick Hansen: ”Om at bygge pyramider på snor”:
Hubert Paulsen - er der et skjult gravkammer under Cheopspyramiden?
Diskussion af Hubert Paulsen og Bent Heick Hansen:
Rampeteorier:
Jean-Pierre Houdin: ”Pyramiderne blev bygget indefra”.
Konklusion:
Litteraturliste:
Bilag

Uddrag

"Indledning:
Pyramiderne står i dag i den varme ørken i Egypten, som de gjorde det for 4000 år siden. Vi beundrer dem som kunstværker, og vores matematiske viden har endnu ikke gjort os i stand til en entydig teori af bygningen af disse monumenter.

Teorierne kommer i en stadig strøm, hvoraf nogle endda påstår at rumvæsner har bygget disse kolosser. Men måske er det ikke så besværligt endda. Måske har egypterne bare været så geniale, at de kunne konstruere bygningsværkerne ved hjælp af matematisk kunnen og simple ramper.

Men hvad ved vi egentlig om egypternes matematiske kunnen? Dette vil min SRP belyse ved at redegøre for det egyptiske talsystem samt mulige regnemetoder, med eksempler på ligningsløsning, ud fra fundne papyri. Derefter vises, at moderne rumgeometriske metoder kan bruges til løsning af problemer omkring pyramiderne, heriblandt vinkelberegning.

Herefter tages et kig på den samfundsmæssige struktur, da denne gjorde den matematiske udvikling muligt. Dette fører til en stillingtagen til, om Det Gamle Rige var et sakralt kongedømme, som herefter går over i en vurdering af Herodots fremstilling af pyramidebygningen.

Afslutningsvis opstilles en diskussion af udvalgte teorier om, hvordan pyramiderne, med henblik på Cheopspyrmiden, blev bygget.

Omfanget af opgaven er på ca. 21 normalsider, eks. indholdsfortegnelse, litteraturliste, bilag osv."... Køb adgang for at læse mere

SRP om Ægyptens Pyramider i Matematik A og Historie A

[7]
Bedømmelser
 • 15-05-2012
  Givet af Studerende på 1. år
  Jeg syntes det er nemt at downloade, man bliver ikke i tvivl om hvordan man gør
 • 27-11-2011
  FANTATSIK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 • 21-01-2017
  Givet af HHX-elev på 3. år
  godt med lidt om egypten
 • 11-12-2014
  Virkelieg god opgave