Er Studienet ulovligt?

Det er selvfølgelig lovligt at anvende Studienet som støtte til din daglige lektielæsning og løsning af skriftlige afleveringer. 

Til eksamener og prøver hvor hjælpemidler er tilladt, er det lovligt at læse i Studienets materialer, hvis:

  1. de relevante materialer inden prøven er blevet downloadet via Studienets app, samt at
  2. app'en sættes i "exam-mode" inden prøven starter, og forbliver i "exam-mode" indtil prøven er slut.

Hvis du altså på forhånd sørger for at downloade de relevante produkter ned i App'en, kan du altså lovligt tage Studienet med til bl.a.:

  • skriftlige eksamener med hjælpemidler
  • forberedelsestiden til mundtlige eksamener

Under selve eksamen må du til gengæld ikke gå ind på Studienet – hverken via din browser eller slå exam-mode fra i appen.

Plagiat er altid ulovligt

Det er altid ulovligt at plagiere, uanset om det er fra Studienet eller andre kilder. Du kan læse mere om hvad plagiat er, samt hvordan du undgår det i vores vejledning her

Studienet tager skarpt afstand fra al form for snyd og plagiat, og har bl.a. taget følgende vigtige forholdsregler mod plagiat: