Wilsons formel | SRO i Matematik og Virksomhedsøkonomi

Wilsons formel | SRO i Matematik og Virksomhedsøkonomi

SRO om Wilsons formel.

I opgaven skal der redegøres for de forskellige produktionsstyringssystemer MRP og JIT, der bliver også redegjort for lean i sammenhængen med JIT. Forskellen mellem de 2 produktionsstyringssystemer bliver forklaret.

Der bliver redegjort for Wilsons formel for optimal seriestørrelse, samt bevist formlen. Opgaven indeholder også et eksempel med brug af wilsons formel og der bliver forklaret om formlens anvendelse i praksis.

Lærers kommentar

En rigtig flot opgave

Elevens kommentar

Hvis opgaven skal være til et 12 skal der forklares mere om forskellen mellem de 2 produktionsstyringssystemer og der skal fortælles hvor formlerne for lageromkostningerne og omstillingsomkostningerne til at bevise wilsons formel kommer fra.

Indhold

Indledning 1
Summary of the assignment 1
1. Redegørsel for produktionsstyringsstystemer 1
1.1 MRP 2
1.2 JIT 3
1.2.1 Lean 4
1.3 Sammenligning af MRP og JIT systemerne 4
1. Udledning af Wilsons formel for optimal seriestørrelse 5
2. Beregning af optimal seriestørrelse for virksomheden A/S PLATA 7
3. Anvendelse af Wilsons formel i praksis 9
5. Konklusion 10
Litteraturliste 11
Bilag 12

Uddrag

1. Redegørsel for produktionsstyringsstystemer
Et produktionsstyringssystem bliver benyttet af produktionsvirksomheder og går ud på at koordinerer en virksomheds produktion så denne passer med salget og lagerets kapacitet. Produktionsstyringen organiserer produktionsgennemløbet helt fra at kunderne bestiller produkterne eller at råvarerne skal bestilles fra leverandørerne alt afhængigt af hvilket produktionsstyringssystem virksomheden bruger, til at produktet når ud til kunden. Jeg vil her redegøre for 2 forskellige produktionsstyringssystemer MRP og JIT. Hvilket system der bliver benyttet afhænger af hvilket marked virksomheden befinder sig på og om de f.eks. lægger vægt på hurtig levering eller fleksibel produktion... Køb adgang for at læse mere

Wilsons formel | SRO i Matematik og Virksomhedsøkonomi

[1]
Bedømmelser
  • 10-03-2014
    rigtig god opgave, god inspiration..