Udfordringer for DK Company | Eksamen 2015

  • HHX 2. år
  • Erhvervscase
  • Ingen givet
  • 26
  • 5562
  • PDF

Synopsis: Udfordringer for DK Company | Eksamen 2015

Her finder du en besvarelse af Erhvervscasen fra 2015 om DK Company A/S på HHX i fagene Virksomhedsøkonomi A og Afsætning A.

I synopsen findes der en beskrivelse af virksomheden med fokus på deres kritiske succesfaktorer. Dernæst ses der nærmere på forskellige udfordringer, som virksomheden står overfor samt mulige handlingsforslag til at minimere sådanne udfordringer. Hvert handlingsforslag afsluttes med konsekvenserne ved, at skulle implementere sådanne tiltag.

Synposen holder sig indenfor de formelle krav og indeholder samtlige analyser (værdikæde, omverden, swot, plc, porters five forces, etc.) i bilagene.

Lærers kommentar

Flot synopsis, god faglig forståelse.

Elevens kommentar

Nej

Indhold

Virksomhedsbeskrivelse 2
Metode 2
Liste over KSf'er 2
Udfordringer, løsningsforslag og konsekvenser 3-4
Bilag 5
SWOT/TOWS 5-7
Bilag 2: Regnskabsanalyse 8-11
Indtjeningsevne (OG): 11
Bilag 3: Omverdensmodellen 12-14
Bilag 4: Værdikæde 15-17
Bilag 5: VLC 18
Bilag 6: Markedsandel 19
Bilag 7: Porters 5-Forces 20-23
Bilag 8: Vækststrategier 24-25
Litteraturliste 26

Uddrag

Metoderedegørelse
Vi har valgt at gøre brug af både den kvantitative – og den kvalitative metode. Herunder inddrages rentabilitetsanalysen, hvor vi har fundet informationer via kvantitative data, da der er tale om nøgletal ol. Vi har også gjort brug af statistikker, som henvender sig til den samme metode. Den kvalitative metode gør sig gældende under indhentning af stort set alt andet information – desuden lægges kildekritisk indsamling af data af det interne datamateriale. Specielt under diverse videoer, som virksomheden DK Company A/S selv har lagt ud.
I faget VØ har vi udarbejdet en rentabilitetsanalyse – Du Pont modellen og reklamenulpunkt.
I faget AØ har vi gjort brug af omverdensmodellen, værdikæden og vækststrategier, herunder modeller som Ansoffs vækstmatrix, redocean-strategien og Porter's generiske strategier, hvorefter det til sidst ender ud med en endelig SWOT analyse.

Liste over KSF'er
1. DK Company er gode til at opkøbe af konkurstruede virksomheder
2. Stærke på kvalitet og design
3. Virksomheden formår at have en meget bred målgruppe, med forskellige brands
4. DK Company er gode til at afsætte deres produkter... Køb adgang for at læse mere

Udfordringer for DK Company | Eksamen 2015

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.