Synopsis om Sportmaster | Erhvervscase 2017

 • HHX 2. år
 • Erhvervscase
 • Godkendt
 • 21
 • 4974
 • PDF

Synopsis om Sportmaster | Erhvervscase 2017

Erhvervscase til DM i erhvervscase 2017 om Sportmaster.

Den indeholder modeller som P5F, Værdikæde, SWOT, Konkurrenceformer mm.

Indhold

Virksomhedsportræt 4
Virksomhedens navn 4
Selskabsform 4
Virksomhedstype 4
Ledelse 4
Antal ansatte 4
Økonomiske nøgletal: 4
Idégrundlag 4
Vision 4
Mission 4
Produkter 4
Målgruppe 4
Branche 4
Antal konkurrenter 4
Markedsandel 4
Kritiske succesfaktorer 5
KSF 1: Positionering 5
KSF 2: Deres differentiering i fysiske butikker med bla. indretning 5
KSF 3: Deres knowhow på produkterne 5
KSF 4: Samspillet mellem nettet og butikken 5
KSF 5: Sortimentsudvidelse 5
Resultater fra analysefasen 6
Hovedkonklusion 1: 6
Hovedkonklusion 2: 6
Hovedkonklusion 3: 6
Virksomhedens udfordringer 7
Udfordring 1: 7
Udfordring 2: 7
Udfordring 4: Begrænset brug af markedsføringskanaler. 7
Udfordring 5: Tæt samarbejde med leverandører 7
Handlingsforslag 8
Handlingsforslag 1 til udfordring 2: Anderledes butiksindretning 8
Konsekvens 1 8
Konsekvens 2: 8
Handlingsforslag 2 til udfordring 2: Produktafprøvning 8
Konsekvens 1: 9
Konsekvens 2 9
Handlingsforslag 2 til udfordring 4: Øget fokus på celebrity branding 9
Konsekvens 1 9
Konsekvens 2 9
Metode overvejelse 10
Kildeliste 11
Bilag 12
Swot 12
Porters værdikæde 13
Virksomhedens infrastruktur 13
Menneskelige ressourcer 13
Teknologiske ressourcer 13
Indkøbsfunktion 13
Indgående logistik 14
Fremstillingsproces 14
Udgående logistik 14
Markedsføring + salg 14
Service aktiviteter 14
Kernekompetence 14
Porters 5 forces 15
Truslen fra nye indtrængere 15
Truslen fra substituerende produkter 15
Kundernes forhandlingsstyrke 15
Leverandørens forhandlingsstyrke 16
Konkurrenter i branchen 16
Omverdens model 17
Konkurrenter 17
Kunder: 17
Leverandører: 17
Demografiske forhold: 18
Massemedier: 18
Interesseorganisationer: 18
Miljø: 18
Politiske og lovgivningsmæssige forhold: 18
Samfundsøkonomiske forhold: 18
Kulturelle forhold: 19
Teknologiske forhold: 19
Porters generiske startegier 20
Konkurrenceform 21

Uddrag

Metodeovervejelse
Vi har udarbejdet en SWOT analyse for Sportmaster, denne SWOT har vi udarbejdet på baggrund af vores værdikæde, Porters five forces, omverdens model, konkurrencestrategi og konkurrenceform. Disse modeller giver os nemlig et godt indblik i, hvilke faktorer der er med til at påvirke Sportmaster. Fx ved at vi har brugt værdikæden, har den været med til at vise os, hvilke svage og stærke sider Sportmaster har. Alle vores modeller, har vi brugt med henblik på, at kunne finde frem til vores kritiske succes faktorer.
Vi har primært fundet vores informationer fra videoerne, samt nogle artikler. Det var en udfordring, at finde noget om de økonomiske nøgletal i virksomheden. Derudover var det
svært, at finde frem til virksomhedens svage sider i SWOT- analysen, og derfor også virksomhedens udfordringer. Folkene i videoerne, fortalte ikke ligefrem, om nogle dårlige ting i virksomheden. Det har derfor været en stor udfordring, at finde virksomhedens svage punkter. Det var også en udfordring, at finde interne informationer til værdikæden, udover dem fra videoerne.
Vi har valgt ikke at bruge noget som en regnskabsanalyse, fordi virksomhedens nøgletal ligger inde på NNE. Vi har forsøgt, at være kildekritiske ved at finde vores eksterne informationer på internetsider, hvor man kan se, at det er folk der ved noget om emnet, der udtaler sig og skriver artiklerne... Køb adgang for at læse mere

Synopsis om Sportmaster | Erhvervscase 2017

[1]
Bedømmelser
 • 15-02-2019
  Givet af HHX-elev på 2. år
  Mange mangler

Materialer relateret til Synopsis om Sportmaster | Erhvervscase 2017.