STX Fysik A 2017 16. august - Vejledende besvarelse

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • STX 3.g
  • Fysik A
  • 12
  • 14
  • 2778
  • PDF

STX Fysik A 2017 16. august - Vejledende besvarelse

Her kan du få hjælp til opgaverne fra eksamen i Fysik A på STX. Studienets eksempelbesvarelse besvarer de opgaver, som blev stillet i eksamenssættet fra 16. august 2017.

Indhold

Opgave 1 - Køling af ledninger

I denne opgave skal du beregne spændingsfaldet over forbindelsen mellem de superledende ledninger og kobberledningerne i magneten SCH-45 T. Forbindelsen mellem ledningerne holdes afkølet med flydende nitrogen. Du skal bestemme massen af flydende nitrogen, der tilføres.

Opgave 2 - Protonbuer

I denne opgave skal du bestemme afbøjningsvinklen for 1. orden af en spektrallinje, som har bølgelængden 557,7 nm. Du skal også vise, hvordan tre spektrallinjer med bølgelængderne 295,8 nm, 557,7 nm og 630,0 nm kan stamme fra overgange mellem to exciterede tilstande og grundtilstanden i oxygen.

Opgave 3 - Satellitten Meridian 6

Opgaven handler om planetbaner. Du skal beregne størrelsen af kraften mellem Jorden og satellitten, når den er længst væk fra Jorden. Du skal også beregne farten af satellitten ved en bestemt afstand til Jordens centrum. Derefter vises der en tabel over sammenhængen mellem tiden og satellittens fart i en del af banen. Du skal vurdere, hvor langt satellitten bevæger sig i denne del af banen.

Opgave 4 - Curium

Denne opgave handler om kernefysik. Du skal opskrive reaktionsskemaet for det radioaktive henfald af 242Cm. Du skal også beregne den effekt, hvormed der omsættes energi i en bestemt mængde af 242Cm.

Opgave 5 - Rystelygte

I denne opgave skal du arbejde med et magnetfelt. Opgaven fortæller om en lommelygte, som får energi fra induktion, når den rystes. Du skal beregne den største strømstyrke i spolen, når magneten rystes én gang frem og tilbage. Du skal også vurdere magnetens gennemsnitlige fart i en specifik situation. Endelig skal du bestemme ændringen af den magnetiske flux gennem spolen i et bestemt tidsrum.

Opgave 6 - TFTR tokamakken

Opgaven handler om årets emne, som hedder Plasmafysik og fusionsenergi. Opgaven viser en fusionsreaktor, som hedder TFRT tokamakken. Du skal beregne densiteten af plasmaet under et bestemt eksperiment, hvor tæthederne af deuterium og tritium var lige store. Du skal også ud fra en graf vurdere plasmaets temperatur, når fusionen mellem deuterium og tritium leverer energi med en bestemt effekt.

Opgave 7 - Haglvejr

I denne opgave skal du vurdere den fart, hvormed hagl kan ramme jorden. Du skal tildele passende værdier til fysiske størrelser og redegøre for relevante antagelser.

Uddrag

Her kan du læse et uddrag af opgave 5.b i eksamenssættet.

Betragter vi Faradays induktionslov, ser vi, at den numerisk størst inducerede spænding indtræffer, når der sker den største ændring i fluksen.
U_ind=-Φ^' (t)
Vi antager at magnetens fart er konstant, vi har da, at den største ændring i fluksen indtræffer hhv. lige før og efter magneten passerer midten af spolen, eftersom jf. Lenz' lov vil den inducerede spænding give anledning til et magnetfelt, der modvirker magnetens bevægelse. Det medfører, hvis der induceres en negativ spænding, når magnetens nordpol nærmer sig spolen, vil der induceres en positiv spænding, når magneten forlader spolen, da magnetens sydpol derved peger mod spolen. Vi ser dette skift på grafen, som grafens skæring med x-aksen. Vi kan dermed konkludere, at magnetens samlede bevægelse, er fra yderposition til yderposition og tilbage igen.
På bilaget aflæser vi tiden, som magneten bruger på, at tilbagelægge denne distance til Δt = 0,16 s. Vi ved at afstanden mellem yderpositionerne er 60 mm, dvs. at magnetens samlede tilbagelagte distance er Δs = 2 · 60 mm = 120 mm. Vi bestemmer magnetens gennemsnitlige fart ved:
v_gnm=Δs/Δt=... Køb adgang for at læse mere

STX Fysik A 2017 16. august - Vejledende besvarelse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til STX Fysik A 2017 16. august - Vejledende besvarelse.