SSO om Atea i Virksomhedsøkonomi B og IT B på EUX

SSO om Atea i Virksomhedsøkonomi B og IT B på EUX

SSO fra EUX om virksomheden Atea med analyse af de interne og eksterne forhold. SSO'en er skrevet i fagene Virksomhedsøkonomi B og IT B.

Problemformulering

Med udgangspunkt i Ateas årsrapport fra 2014 ønskes der en redegørelse for deres økonomiske situation.

Udarbejd en analyse af Ateas muligheder for at optimere deres værdikæde ved hjælp af IT-produkter.

Diskuter de forskellige aspekter ved de forskellige løsninger og kom især ind på påvirkningen af de menneskelige ressourcer.

Indhold

Redegørelse af Ateas økonomiske situation. 1
Analyse af Ateas muligheder for at optimere deres værdikæde. 3
Primære aktiviteter 3
Støtte aktiviteter 6
Hvad kan Atea gøre for at optimere deres værdikæde? 9
Diskuter de forskellige aspekter ved de forskellige løsninger 10
Konklusion 14
Litteraturliste 15
Bilag A – Regnskabsklasse 19
Bilag B – Poters værdikæde 20
Bilag C – Email Korrespondance 21
Bilag D – Email Korrespondance 22
Bilag E – Leavitts forandringsmodel 23

Uddrag

Redegørelse af Ateas økonomiske situation.

Ifølge Ateas årsrapport (Ateas A/S årsrapport 2014) kan vi se at deres årsrapport er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse C, hvilket er store aktie – og anpartsselskaber. Dette vil sige at Atea har en omsætning imellem> 286 mio. kr. og en balancesum på> 143 mio. k. samt over 250 Ansatte (Systime, 2011 s.212). Når Atea laver deres årsregnskab efter klasse C er der nogle krav til hvad denne årsrapport skal indeholde (Bilag A), så som Hoved – og nøgleoversigt, Ledelsesberetning, ledelsespåtegning, revisorpåtegning og mange flere som ses i bilaget. Ved allerførste kig i årsrapportens indholdsfortegnelse kan vi se at der ingen steder fremstår at de har en pengestrømsopgørelse, hvilket er et af kravene, når man vælger at lave sit årsregnskab efter klasse C. Helt nede på side 14 gør Atea os opmærksomme på at de ikke har lavet nogle pengestrømsopgørelse fordi at ifølge § 86, stk. 4 i årsregnskabsloven siger at ”En virksomhed kan undlade selv at udarbejde en pengestrømsopgørelse, hvis denne er indeholdt i en pengestrømsopgørelse for koncernen” . En anden ting vi kan konstatere i Ateas årsregnskab er at under deres ledelsespåtegning har direktionen ikke underskrevet den, hvilket at man skal i en ledelsesberetning for at godkende regnskabet (Systime et alt,2011, s.214). Det er virksomheden Deloitte, der har været inde lave den uafhængige revisor erklæring ifølge regnskabsklassen skal en eller to revisorer revidere regnskabet samt skrive om der er nogle anmærkninger til at virksomheden har glemt noget eller lavet fusk. Når man kigger nærmere på den uafhængige revisors erklæring (Atea A/S årsrapport 2014) kan vi se at det er Deloitte der har været inde og lave regnskabet for Atea A/S, dette fremstår tydeligt i afsnittet revisors ansvar, hvor der står at de har udført selve ... Køb adgang for at læse mere

SSO om Atea i Virksomhedsøkonomi B og IT B på EUX

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.